Rogaland

Velkommen til Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets ble stiftet 22. mai 1947 og omfatter 20 klubber/lag.

Rogaland O-krets (ROK) har som formål å arbeide for o-kretsens utvikling og fremme samarbeid mellom de lag som driver o-idrett innen kretsens grenser.

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2020 for sesongen 2019.
Kretstinget holdes torsdag 20. februar 2020 i Mortavika kl. 17.00.
 
Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.
Skulle adresse for deres klubb være ukorrekt, ber vi at dere formidler innkalling til rett vedkommende i klubben.
 
Vedlagt er:
Innkalling Kretsting
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF's lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2018
 
ROOK ønsker velkommen til årets kretsting.
 
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med
Sveinung Svebestad, sveinung.svebestad@lyse.net   ( leder kretsstyret ) , eller undertegnede.
 
Vi ønsker også tilbakemelding at denne e-post er mottatt.
 
Med Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROOK

21.01.2020 Krets

Kretstinget avholdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00. Papirene til tinget er nå klare og kan lastes ned her. Papirene er i tillegg sendt til klubbene i kretsen på den epostadressen som ROK har registrert. 

Last ned årsberetning og vedleggene her:

Årsberetning ROK sesongen 2018 for tilng 2019

Vedlegg 1, Referat fra kopitemøte ROK revisjon

Vedlegg 2, Ekstra støtte fra NOF

11. mars 2019 Protokoll: Oppdatert protokoll fra tinget.

Oppdatert budsjett 2019

Velkommen til tinget

15.02.2019

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2019 for sesongen 2018.
Kretstinget holdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00.

Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.

Vedlagt er:
Innkalling Kretsting
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF's lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2018

ROOK ønsker velkommen til årets kretsting.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Trond N. Lamark mailto:leder.rogaland.okrets@gmail.com   ( leder kretsstyret ) , eller undertegnede.

Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROK

04.02.2019