Rogaland

Velkommen til Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets ble stiftet 22. mai 1947 og omfatter 20 klubber/lag.

Rogaland O-krets (ROK) har som formål å arbeide for o-kretsens utvikling og fremme samarbeid mellom de lag som driver o-idrett innen kretsens grenser.

Kretstinget avholdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00. Papirene til tinget er nå klare og kan lastes ned her. Papirene er i tillegg sendt til klubbene i kretsen på den epostadressen som ROK har registrert. 

Last ned årsberetning og vedleggene her:

Årsberetning ROK sesongen 2018 for tilng 2019

Vedlegg 1, Referat fra kopitemøte ROK revisjon

Vedlegg 2, Ekstra støtte fra NOF

Oppdatert budsjett 2019

Velkommen til tinget

15.02.2019

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2019 for sesongen 2018.
Kretstinget holdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00.

Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.

Vedlagt er:
Innkalling Kretsting
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF's lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2018

ROOK ønsker velkommen til årets kretsting.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Trond N. Lamark mailto:leder.rogaland.okrets@gmail.com   ( leder kretsstyret ) , eller undertegnede.

Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROK

04.02.2019