Skolesprintfinalen og FinnFram i Østfold

06.06.2019 Asta Chatrine Amundsen

Onsdag 5 juni gikk skolespint finalen av stabelen ved Inspiria i Sarpsborg.

 

FinnFram i Østfold er et prosjekt som ble startet opp i 2018 som et felles prosjekt mellom Østfoldklubbene, med hensikt og fremme orientering i skolene fram mot VM 2019. Dette for å skape en god rekruteringsarena og få Østfoldingene til å lære om idretten vår og få interesse nok rundt orientering til å bli nysgjerrige på VM.

Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB om midler til prosjektet og fikk innvilget søknaden og 2 millioner kroner!

Svend Sondre Frøshaug ble engasjert, og har siden da jobbet opp mot skolene i Østfold og hatt flere lærerkurs og jobbet med en skoleportal for skolegårdskart. 

Per dags dato er det nå tegnet over 100 skolegårdskart i Østfold.

Disse finner du på: Skoleorientering

 

Med VM rundt hjørnet og et godt samarbeid med skolene i Østfold kom ideen om å arrangere en skolesprint konkurranse. 

VM skolesprinten! 

I 2019 arrangeres tidenes første VM uansett idrett i Østfold, nemlig Orienterings VM. I forbindelse med dette vil det produseres skolekart for alle skoler i Østfold. Disse legges ut på nettsiden: skoleorientering.no. Vi ønsker nå å skape aktivitet på disse kartene. I anledning dette ønsker VM, Østfold orienteringskrets og de lokale o-lagene i fylket å bidra til aktivitet og opplæring i kart og kompass i grunnskolen i Østfold.  Vi inviterer derfor alle barneskolene i Østfold til å delta i «VM skolesprinten».

Hva er VM skolesprinten? 

VM skolesprinten er aktivitet for elever i 5 og 6 klasse.  Aktiviteten vil gjennomføres som en stafett der deltagerne konkurrerer om å komme raskest mulig gjennom en enkel løype ved hjelp av kart og kompass. Skole mot skole! Det gjennomføres et arrangement av «VM skolesprint» for skolene i hver av disse kommunene; Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg og Indre Østfold. Etter dette vil det arrangeres en fylkesfinale på Inspiria i Sarpsborg 05.06.2019 for de heldige vinnere av de lokale aktivitetene. 

Konsept:

To konkurranser. En for 5.trinn og en for 6. trinn. 

Det løpes stafett. 5 etapper, 2 og 2 løper sammen på hver etappe, dvs. 10 deltagere pr lag (minimum 4 av hvert kjønn). 

6 poster, 500 – 800 meter pr. etappe. 

Veldig enkel orientering i park/gater. 

VM, O-kretsen og de lokale idrettslagene vil skolesprinten. Skolene organiserer transport for sine deltagere til og fra arrangementet. Skolene bestemmer selv hvem som skal være med å representere skolen. Skolen må også stille med minimum en lærer for å følge opp sine elever.  

 

Resultatet ble over 100 barn og lærere som fikk en flott dag på Insperia med Orienteringsstafett og sykkelaktivitet.

Resultatene:

5. klasse
1. Øreåsen SK 13.15
4. Varteig SK 14.03
6. Lande 14.36
7. Kurland 1438
12 lag deltok

6. klasse
1. Åvangen 18.53
2. Varteig 1917
3. Hafslund 19.36
5. Lande 2014.
9 lag deltok

 

cmlvgTJQRwONuGg0scXGoA.jpg

 

 

IMG_5176.JPG