Råd og utvalg

Kretsen består at to utvalg:

Komitee for utdeling av fortjenestemedalje og Valgkommiteen.

I tillegg har kretsen to råd:

Teknisk råd og Trenings og ungdomsråd.

Rådene er oppdattert 07.04.2020

TEKNISK RÅD 
Kjell Lunde (leder)                Varteig OL

TRENINGS- OG UNGDOMSRÅD
Ida Katrine Børstad Thoresen (leder)         Sarpsborg OL

KOMITÉ FOR UTDELING AV FORTJENESTEMEDALJER
Kjell Lunde                                   Varteig OL
Unni Strand Karlsen                    Fredrikstad SK 

Asle Gudim                                 Indre Østfold OK

VALGKOMITÉN
Trine Olaussen                           Fredrikstad SK

Anne Marie Haugerud                Indre Østfold OK

(Mannlig medlem jobbes det med å få på plass i dissedager (7.april.2020)