Råd og utvalg

Kretsen består at tre utvalg:

Komitee for utdeling av fortjenestemedalje, Valgkommiteen og Kontrollutvalg.

I tillegg har kretsen to råd:

Teknisk råd og Trenings og ungdomsråd.

Rådene er oppdattert 03.02.2021

TEKNISK RÅD 
Erik Axelsson (leder)                Halden SK


TRENINGS- OG UNGDOMSRÅD
Ida Katrine Børstad Thoresen (leder)         Sarpsborg OL


KOMITÉ FOR UTDELING AV FORTJENESTEMEDALJER

Asle Gudim (Leder)                     Indre Østfold OK

Kjell Lunde                                   Varteig OL


Unni Strand Karlsen                    Fredrikstad SK 


VALGKOMITÉN


Anne Marie Haugerud      (Leder)          Indre Østfold OK

Anja Wingstedt                                       Halden SK

Henrik Ottesen                                        Fredrikstad SK


KONTROLLUTVALG

Erik Listerud                                            OK Moss

Odd Korslund                                          OK Moss

Pål Hellerud                                            Halden SK

Mette Kristensen                                     Sarpsborg OL