Råd og utvalg

Det er fire råd i kretsen.

 

Rådene er oppdattert 21.08.2018

TEKNISK RÅD 
Kjell Lunde (leder)                Varteig OL

TRENINGS- OG UNGDOMSRÅD
Ida Katrine Børstad Thoresen (leder)         Sarpsborg OL

KOMITÉ FOR UTDELING AV FORTJENESTEMEDALJER
Per Oskar Larsen (leder)            OL Flaggtreff
Unni Strand Karlsen                    Fredrikstad SK 
Kjell Lunde                                   Varteig OL

VALGKOMITÉN
Trine Olaussen                           Fredrikstad SK

Anne Marie Haugerud                Indre Østfold OK

Bjørn Axel Gran                          Halden SK