Lagledermøte onsdag 19. oktober 2016

30.09.2016 Nils Harald Staff

Oppland o-krets innkaller til lagledermøte på Honne hotell og kursinstitutt, Biri onsdag 19. oktober kl. 18:00.

Saker:
Terminliste 2017 ved Jon Vegard:
                    Erfaringer fra i år
                    Det er frist for å registrere løp 31. oktober
                    Hvor skal KMene gå i 2017?

Mjøs-o og samlinger ved Hilde  

Karttegning med laserteknologi, erfaringsutveksling

Livelox og gps-klokke; tracking og analyse ved Torbjørn Kravdal

- Rekrutteringsturneen 2016, besøk i Oppland? ved Arnfinn

Eventuelt

Hvert lag kan stille med to personer.

Påmelding til undertegnede innen mandag 17. oktober, for bestilling av biteti
Velkommen!
Vennlig hilsen Oppland orienteringskrets v/Tove Bakken