Kretsstyret

Styret i Oppland Orienteringskrets:

 

Leder
Kjersti Småstuen, OL Toten-Troll
Kronborgsæterlinna 63, 2848 Skreia
Tlf 41418627
kjersti.smastuen@online.no

Nestleder/kasserer
Nils Harald Staff, OL Toten-Troll
Fodstadgutua 96, 2850 Lena
Tlf 97114033
hstaff@online.no

Teknisk Komité
Leder: Torbjørn Kravdal, Gjø-Vard OL, torbjorn@kravdal.com
Medlem: Jon Vegard Lunde, Lillehammer OK   

Sportskomité
Leder: Valborg Madslien, Lillehammer OK, valborg.madslien@icloud.com
Medlem: Øyvind Lien, Gjø-Vard OL (kretskoordinator HL/OLL)

 
 
 
Organisasjonsnummer: 996 478 785
Bankkonto: 2000 20 76005