Kart

1954_kart_470.jpg

Enkel kokebok for kartarbeid i Oppland o-krets: Kokebok kart

Retningslinjer og beskrivelse av rutiner for kontroll av kart og løyper:  Rutiner kartkontroll


Kartansvarlig i Oppland - leder Teknisk komite:
Jon Vegard Lunde (Lillehammer OK)
Storg 155, 2615 Lillehammer
Priv 61 25 50 30, Mob 91 15 34 58