Kretsstyret

Nytt kretsstyre

valgt på Kretstinget (Nordnes, 1. februar 2019):

 

Navn

Funksjon

Sted

Antall år

Kommentar

Styre

Ole Petter Rundhaug

leder

Mo OK

1 år

Ikke på valg

Ingrid Oxaas

styremedlem (kasserer)

Mo OK

2 år

Ny

Jan Kåre Vatne

styremedlem

Mo OK

1 år

Ikke på valg

Åge Mohus

styremedlem

B&OI

1 år

Ikke på valg

Torkel Irgens

styremedlem

B&OI

2 år

Ny

                                                                                   Varamedlemmer

 Kristin Nilsen 

går inn som styremedlem

Mo OK

1 år

Ny

Kenneth Viken

 

Tverrlandet IL

1 år

Gjenvalg

Ungdomsutvalg (velges senere)

 

     

 

 

       

 

       

 

       

Revisor

Ingar Solberg

  1. revisor

Olderskog IL

2 år

Gjenvalg

Katrine Kalvig

  1. revisor

B&OI

2 år

Gjenvalg

 

    

 

 

 

Valgkomité

 

 

Mo OK

 2 år

Ny oppnevnes av Mo OK

 

 

B&OI

2 år

Ny oppnevnes av B&OI

Kristian Hines

 

Herringen IL

1 år

Ikke på valg (leder)

 

 

kenneth.jpg

Kenneth Viken er tidligere kretsleder - i 2017 er han vararepresentant

jan kåre-.jpg

Jan Kåre Vatne er styremedlem i 2017

post.jpg

 

Ole Morten Wie er vararepresentant i 2017

ole morten.jpg

 

Åge Mohus er styremedlem i 2017

åge.jpg

 

Håvard Berg er tidligere styremedlem

håvard.jpg

 

Kretssekretær

Jan Gaute Buvik

Jan Gaute Buvik.jpg