Kretsstyret

Nytt kretsstyre

valgt på Kretstinget (Bodø, 1. februar 2020):

Kretsstyret 2020

 

Kretsstyret i Nordland o-krets 2020      
             
Navn   Mobil  Mail  Klubb  Funksjon/ansvarsoppg 
Torkel  Irgens  90831739 torkel42@gmail.com  Bodø Kretsleder   
Kristin  Nilsen  91519163 krnilss7@online.no  Mo    
Ole Morten  Wie 90834939 ole.morten.wie@nrk.no Mo  kart   
Marte  Limstrand  41146103 marthe.limstrand@gmail.com  Kabelvåg     
Ingrid  Oxaas 90162242 ingrid.oxaas@hsb.no Mo  Kasserer   
Rune  Strømsvik 91866181 rune.stromsvik@meloy.kommune.no Meløy     
             
Kenneth Viken 90189856 kenneth_viken@hotmail.com Tverlandet  Vara   
Regula  Hosli  95860126 regbod@icloud.com Bodø Vara   
             
Jan Gaute Buvik 99736301 jangautebuvik@gmail.com Korgen  adm sekretær i kretsen

 

 

 

 

Kretsstyre valgt på Kretstinget (Nordnes, 1. februar 2019):

 

Navn

Funksjon

Sted

Antall år

Kommentar

Styre

Ole Petter Rundhaug

leder

Mo OK

1 år

Ikke på valg

Ingrid Oxaas

styremedlem (kasserer)

Mo OK

2 år

Ny

Jan Kåre Vatne

styremedlem

Mo OK

1 år

Ikke på valg

Åge Mohus

styremedlem

B&OI

1 år

Ikke på valg

Torkel Irgens

styremedlem

B&OI

2 år

Ny

                                                                                   Varamedlemmer

 Kristin Nilsen 

går inn som styremedlem

Mo OK

1 år

Ny

Kenneth Viken

 

Tverrlandet IL

1 år

Gjenvalg

Ungdomsutvalg (velges senere)

 

     

 

 

       

 

       

 

       

Revisor

Ingar Solberg

  1. revisor

Olderskog IL

2 år

Gjenvalg

Katrine Kalvig

  1. revisor

B&OI

2 år

Gjenvalg

 

    

 

 

 

Valgkomité

 

 

Mo OK

 2 år

Ny oppnevnes av Mo OK

 

 

B&OI

2 år

Ny oppnevnes av B&OI

Kristian Hines

 

Herringen IL

1 år

Ikke på valg (leder)

 

 

 

Kretssekretær

Jan Gaute Buvik

Jan Gaute Buvik.jpg