Dokumenter, referat m.m.

Kretsting

Protokoll kretsting 2019

Protokoll kretsting 2018

Protokoll kretsting 2017

Referat kretsting 2016

 Innkalling til Kretsting 2019

Aktivitetsplan 2019

 Terminliste 2019 

Om Stolpejakten 2018/19: 

 Aktivitetsavtaler og avtaler om adm støtte

 

Styremøter

 NOOK styremøte 7. september 2019

 NOOK styremøte 1. juni 2019

 NOOK styremøte 2-2018 (ref/jgb)

NOOK styremøte 1-2018

Referat styremøte 4/2017

Styremøte 3/2017 (Mo)

NOOK Styremøte 2/2017 (Mo)

NOOK Styremøte 1/2017 (Mo)

Styremøte 1 2016 (referat)

 

Budsjett / Regnskap

Regnskap 2018:     

Budsjett 2019: 

Fastsettelse av kontingent 2019: 

Budsjettforsalg 2017 

Regnskap 2016       

NOOK Budsjett 2015vers3

C1 Regnskap 2015               

 

Årsmelding

Årsmelding 2018 m/statistikk:       

Årsmelding 2017 m/statistikk: 

NOOK årsmelding 2016  

A1 Sakliste Kretsting 2015 

E Valg NOOK Kretsting 2016

F Konkurranseplan 2016

B1 NOOK Årsmelding 2015- 

B2 NOOK Statistikk 2015 

NOOK Årsmelding 2014

 

Statistikk

Statistikk 2014
 

Diverse

---------------------------------------------------------------------

Bankkonto til NOOK:

4509 33 21972 (brukskonto)