Nordland

Velkommen til Nordland orienteringskrets

Sidene er under oppbygging

Foreløbig er det noe tynt med innhold her, men flytting pågår. Se de gamle nettsidene på http://www.nook.no/

 

Styremøte 3, Mo, torsdag 9. november 2017

Møtereferat    

Aktivitetsplan ajourført    

 

 

 

 

Saltendilten og KM-ultralang

arrangeres i Bodø (Bestemorenga) lørdag 23. september.

Se Eventor for innbydelse og påmelding!

 

 

 

 

Innbydelse til
KM Nordland Orienteringskrets
med innlagt Barents Games
Sprint og Langdistanse
2.-3.september 2017
Bodø

.. er lagt ut her: 

 

 

Tiltaksplan 2017

 

Vedlagt følger «NOOK’s aktivitetsplan for 2017» som var oppe som sak 5 – 2017 på styremøtet 1.juni 2017. NOF har bevilget kr. 18 000,- til NOOK’s oppfølging av planen og som kan benyttes til å støtte opp om klubbene sine aktiviteter. Vedlagt følger også referat fra styremøtet 1.juni 2017.


 

 

 

Forslag på kandidater fra Nordland til Barents Summer Games

Styret i Nordland O-krets har drøftet har følgende innspill til nominasjonskomiteen:

15 -16 år:

  • Jenter: Hedda Irgens, Kaja Skiri, begge B&OI
  • Gutter: Esten Kringhaug (B&OI)

17 – 18 år:

  • Nora Irgens (B&OI), Eli Kolstad (MOOK)
  • Even Johan Kaspersen (MOOK), Trygve Kongsbakk (B&OI)

19 – 20 år:

  • Jenter: Martha Kalvig Skogan, Oda Furuholmen, begge B&OI
  • Gutter: Espen Skiri (B&OI), Lars Solli (MOOK)

D21: Marte Faldbakken (B&OI)

H21: Magnus B. Brattli (MOOK)

 

Styret hadde gjerne sett at en kunne lagt resultater fra f.eks. NNM som foregår i Mo i Rana 16.-18.juni til grunn for uttaket – det er bare noen få dager etter komiteens frist.

I D21/H21 har vi valgt løpere under 30 år (innenfor målgruppa for arrangementet) selv om vi også har eldre aktuelle løpere.

Ellers forutsetter vi dere vurderer behovet for dialog mellom kretslederne i klasser hvor en må velge mellom flere godt kvalifiserte kandidater.

Mvh.

Ole Petter Rundhaug

For styret i NOOK

 

24. mai er verdens o-dag!

 

Invitasjonen fra den norske Barentskomiteen i orientering:

 

Komiteen ber om forslag på kandidater fra Nordland – til sammen skal det nomineres 9 kvinner og  9 herrer fra klubber i landsdelen – ref. vedlagte invitasjon.

 

Kretslederne er bedt om å nominere sine kandidater i hver klasse ut fra fjorårets/ tidligere resultater til Barents Summer Games som går i Bodø 1.-3. september i år.

 

Her må klubber og styrets medlemmer bidra med forslag!

 

Frist for forslag settes til 30.mai  slik at vi kan sammenstille vårt forslag til kandidater innen fristen 1.juni.

 

 

FNF Nordland 

Forum for Natur og Friluftsliv

hvor Nordland O-krets er en av medlemsorganisasjonene, avholdt sitt årsmøte 11. mars; mer info her i Årsmelding og Arbeidsplan:  

Link: FNF

 

 

 

Nordland orienteringskrets
Kretsting er blitt avholdt 10.02.2017


Saltdal turistsenter, Storjord i Saltdal

 

Saksliste

Sak nr

Sak tittel

1

Godkjenne sakslista

2

Velge dirigent(er) og sekretær(er)

3

Godkjenne representantenes fullmakter

4

Behandle årsmelding. Separat vedlegg

5

Behandle regnskap. Separate vedlegg

6

Behandle sak fra styret. Separat vedlegg
Kostnader til delegater på forbundsting

7

Behandle sak fra styret. Separat vedlegg
Kostnader til delegater på kretsting

8

Lov for Nordland orienteringskrets. Separat vedlegg

9

Fastsette kontingent for 2017. Separat vedlegg

10

Valg. Vedlegg fra valgkomiteen

11

Orienteringssak. Separat vedlegg
Plan for 2017

12

Budsjett for 2017. Separat vedlegg

14

Orienteringssaker fra styret

  • Stokmarknes og Sortland arbeider med å søke overføring til Troms orienteringskrets
  • Avtale med JGB
  • Oversikt over medlemslag
  • NNM 2017

 

Henviser til kretstingsreferat og regnskaps-/budsjettdokumenter under side for Dok/referater.