Handlingsplan

Handlingsplan for Nord-Trøndelag orienteringskrets                                   2015 - 2016 

 

Handlingsplan 2015 – 2016 ble vedtatt på kretstinget.
 

 

1 - Toppidrett og talentutvikling

 

NTOK definerer toppidrett og talentutvikling til å gjelde aldersgruppen f.o.m. 17år og eldre.

- NTOK vil organisere reiseopplegg til NC og NM’er.

- Kretsen vil organisere felles o-tekniske treningsøkter som legges ut på web.

- Vår-samling 1-2 uker før vårens første norgescupløp, åpen for alle men løypetilbud for 13 år og eldre.

 

2 - Rekruttering

 

NTOK definerer rekruttering som all aktivitet for gruppen opp til og med 16 år.

- NTOK skal avholde trener I kurs hvert 3.år. Sist avholdt vinteren 2010. Arrangeres våren 2016.

- Kretsaktiviteter avholdes i perioden april – oktober

- NTOK skal arrangere

1 årlig o-troll-leir for aldersgruppen 10-13 år.

Samlinger for 13-16 åringer.

Årlig arrangere kurs med rekruttering som tema.

- 1-2 Felles aktiviteter for aldersgruppen f.o.m. 13 år til og med senior.

- Vår-samling åpen for alle men løypetilbud for 13 år og eldre.

- Prosjektstilling for rekruttering ønskes etablert, finansiert gjennom tilgjengelige midler.

 

3 – Arrangement

 

- Attraktive tilbud til alle hele sesongen.

- Utvikle TA-sprinten og NA-karusellen

- Utarbeide direktepåmeldingsrutiner for nivå og starttid.

- Sikre god kvalitet på utskrift av kart når dette benyttes på løp i kretsen.

- Definere standard på forskjellige arrangement.

- 1 Hovedarrangement i kretsen minst hvert 3.år.

 

4 - Markedsføring og synlighet

 

- Attraktiv hjemmeside for orienteringskretsen.

- TA-sprinten og NA-karusellen brukes som markedsføring i tillegg til det sportslige tilbudet.

- Kontakt med lokalavisene i kretsen.

 

5 – Organisasjon

 

- Alle aktive klubber representert i kretsens valgte og oppnevnte organer.

- Det er ønskelig med en del yngre medlemmer i valgte råd.

 

6 – Dopingfri, bærekraftig og miljøvennlig idrett

 

- Informasjon fra Anti-doping Norge på en treningssamling minst hvert 2.år.