Samlinger

Samlingene er åpne for alle. Kriteriet for å delta er alder. På alle samlingene må hver klubb som har med utøvere stille med en voksen person.
Klubbene vil bli fakturert for deltakeravgift i etterkant, til dekning av mat, eventuelt skyss og overnatting. Samlingene vil bli annonsert på hjemmesida til NTOK, alle klubbene får invitasjon, påmelding vil skje digitalt.

Dato Type samling Sted Alder Ledere NTOK