Samlinger og treninger

Samlingene er åpne for alle. Kriteriet for å delta er alder. På alle samlingene må hver klubb som har med utøvere stille med en voksen person.
Klubbene vil bli fakturert for deltakeravgift i etterkant, til dekning av mat, eventuelt skyss og overnatting. Samlingene vil bli annonsert på hjemmesida til NTOK, alle klubbene får invitasjon, påmelding vil skje digitalt.

Tiltaksområde Mål Tiltaket Hvordan ( beskriv) Tidspunkt Ansvarlig Ønsket resultat
Barn /rekruttering Rekruttering 10-12 år. Sosialt påfyll for barna. Barna blir kjent på tvers av klubbene, og danner gode fremtidige o-kontakter. Får oppleve ulike former for karttrening.  Aktivitetscamp/ O-trolleir  Regional o-trolleir på Innherred med overnatting 16.-17.6 Frol IL v/Kine Sofie Sandstad Skjeset Flere rekrutter i o-sporten. Kontakt på tvers av klubbene.
Barn/ rekruttering  Rekruttering 10-12 år. Sosialt påfyll for barna. Barna blir kjent på tvers av klubbene, og danner gode fremtidige o-kontakter. Får oppleve ulike former for karttrening.  Aktivitetscamp/ O-trolleir  Regional o-trolleir på Stjørdal med overnatting 17.-18.6 StjørdalsBlink Flere rekrutter i o-sporten. Kontakt på tvers av klubbene.
Barn/rekruttering Rekruttere flere barn i aldersgruppen 10-12 år i Namdal Aktivitetscamp/ O-trolleir  Regional o-trolleir i Namdal 13.-14.5 Namsos IL, v/Rannveig Steinsvik Flere rekrutter i den nordlige delen av kretsen 
Barn/rekruttering Rekruttere flere barn i aldersgruppen 10-12 år i Namdal NA-Karusell Klubbene i Namdal (dvs. nord i Nord-Trøndelag) arrangerer 3-4 o-løp, Kretsen støtter arrangementene med tilstedeværelse.  14.mai Namsos IL, v/Rannveig Steinsvik Flere rekrutter i den nordlige delen av kretsen 
Ungdomsaktivitet        Forberedelse til HL/OLL og kick-off samling for sesongen Vårsamling barmark Reise med trening og løp i relevant terreng for HL/OLL 2024. Finne bart terreng tidlig i sesong. Felles overnatting og team-bygging med fokus på 14-16. Inkludering også av andre ungdommer, hvis plass 14.-16. april Overnatting koordineres av Ole Morten Frøseth/Verdal OK HL-aktuelle blir kjent med hverandre tidlig i sesongen. Erfaring fra ukjent terreng for NTOK-løpere
Ungdomaktivitet Aktivitet til ungdom 13-16 år. Kontakt/vennskap på tvers av klubbene. Trening på sprint Sprintsamling I 2022: Samling med tre sprintøkter fjennom fredag og lørdag. ca 1.-2. aug (etter O-ringen og rett før HL/OLL) Frol IL v/Eivind Ness-Jensen HL-aktuelle blir kjent med hverandre før reise. Ungdommene får trent spesielt på sprint i forkant av HL
Ungdomsaktivitet        Aktivitet til ungdom 13-16 år. Kontakt/vennskap på tvers av klubbene. Flere på løp utenfor klubb og krets. Ungdoms-cup - 10 sprintløp gjennom hele sesongen. Siste løp finale med jaktstart. Klubbene i kretsen arrangerer. Kretsen støtter arrangementene, følger opp resultater og er ansvarlig for premier m.m.  april - september Kontaktperson NTOK: Ole Morten Frøseth Relevant sprinttrening mot HL. Få med flere ungdommer. Skape miljø på tvers av klubbene gjennom hele sesongen
Ungdom og junior Beholde o-løpere.  Gi et tilbud i tillegg til det tilbudet klubbene gir før sesongen er i gang Kretstreninger og sosiale aktiviteter Innleie av trenerkapasitet ved Oskar Andren (trener ved Heimdal vgs orientering). Klubbene i kretsen stiller kart/terreng. Kretsen bidrar med å komme med tema for treningene og være til stede under treningene. Kretsen bidrar til sosialt samvær. Per dags dato avtalt fire treninger 28. mars
11. april
25. april
2. mai
Kontaktperson NTOK: Ingrid Tanem Treninger på tvers av klubbene. Utøverne blir bedre kjent med hverandre. Sosialt.
Ungdomsaktivitet        God rekruttering fra klubbene til HL/OLL God informasjonsdeling og trygghet for foreldre og ungdommer Utnevnes egen HL/OLL-kontakt: Gro Teodorsen som kontaktpunkt for klubbene, ledere, foreldre og deltakere mars Gro Teodorsen for NTOK Flest mulig i relevant alder deltar på HL/OLL
Ungdomsaktivitet        Legge til rette for gode rammer for HL/OLL-deltagelse HL/OLL-deltagelse Tidlig i sesongen identifisere reiseledere/ledsagere fra kretsen. Ungdommene blir kjent med ledsagere og oppfordres gjennom sesongen til HL/OLL-deltagelse. Organisere felles reiseopplegg HL/OLL april - august Kontaktperson NTOK: Gro Teodorsen Flest mulig i relevant alder deltar på HL/OLL
Ungdomsaktivitet        Sesongavslutning Samling for ungdom  13 - 16 år Kretsen arrangerer samling. Sosialt samvær etter KM natt og treninger påfølgende dag 06.okt Kontaktperson NTOK: TBD HL løpere får en god avslutning på sesongen. Motivasjon inn i vintertrening og mot neste sesong.
Ungdomsaktivitet        Aktivitet til ungdom 12 -15 år på tvers av idretter Tverridrettslig ungdomssamling i regi av NIF på "Idrettens møteplass" NTOK har ansvar for o-opplegget på samlingen. Gjennomføres sammen med flere andre særidretter i Trøndelag og i samarbeid med Trøndelag idrettskrets sent okt Kontaktperson NTOK: Ragnhild Baglo Gjøre o-idretten kjent for andre
Junior/ung senior Beholde o-løpere.  Gi et tilbud i tillegg til det tilbudet klubbene gir før sesongen er i gang Kretstreninger og sosiale aktiviteter Innleie av trenerkapasitet ved Oskar Andren (trener ved Heimdal vgs orientering). Klubbene i kretsen stiller kart/terreng. Kretsen bidrar med å komme med tema for treningene og være til stede under treningene. Kretsen bidrar til sosialt samvær. Per dags dato avtalt fire treninger 28. mars
11. april
25. april
2. mai
Kontaktperson NTOK: Ingrid Tanem Treninger på tvers av klubbene. Utøverne blir bedre kjent med hverandre. Sosialt.
Junior/ung senior Få med juniorer og seniorer på NC. Fellesskap. Felles reiseopplegg NC og NM (Junior) Kretsen lager reiseopplegg. april - sept. Kontaktperson NTOK: Ingrid Tanem Flere reiser på o-løp. Trygghet på reiser. Fellesskap/miljø