Reiseopplegg

NTOK Påmelding fellesreiser 2020

Kretsen har plukket ut aktuelle arrangement og oppnevnt reiseansvarlig for løpene, se under. Opplegget er aktuelt for kretsens juniorer og seniorer.

Link til: NTOK Påmelding fellesreiser 2020 

* Frist for foreløpig påmelding til kretsens reiseopplegg er:

* Reiseansvarlig sender ut skisse for reiseopplegg til løpere senest 4 uker før hvert arrangement

* Løpere bekrefter deltakelse til reiseleder innen 1 uke slik at reiseopplegget blir avklart og reiseleder bestiller overnatting. Løpere bestiller selv reise

* Løpere dekker egne utgifter