Rankingløp og O-idol

Kretsen deler hvert år ut en en rankingpokal for klassene D/H13-14 og D/H15-16.

 

NTOK Rankingløp 2019

I løpet av sesongen inngår seks o-løp i denne rankingen. Hver løper får sine fire beste løp tellende i poengberegningen. Poengberegningen  skjer etter oppnådd plassering  og etter skalaen 100, 80, 60, 50, 45, 40, 35, 32, 29, 26 ........ Vinneren i hver klasse er den som i løpet av sesongen har oppnådd flest poeng.
 

 

 DATO

 LØP, DISTANSE

ARRANGØR 

     

 

 Rankingfører:

 
 

O-IDOL

O-idol er en konkurranse der 16-åringer møtes til tøffe utfordringer i en krevende

langdistanseløype. Hver krets får stille med en løper i hver klasse , D/H 16 år.

Samt at NOF tar ut noen få i tillegg.

 

Uttaksløp for NTOK er:

 

Her vil vi bruke plass-siffer. 2 av 3 løp teller. Den med minst sum blir tatt ut.

Hvis to løpere stiller likt, vil Hovedløpet vektlegges.

Uttak vil bli kunngjort etter KM lang.