O-troll-leir 10-13 år

O-troll-leir er noe for deg i alderen 10-13 år, og som har lyst til å prøve orientering. Her blir du kjent med andre med samme interesse. Dere lærer litt om orientering, og gjennom ulike aktiviteter og leik har dere det arti i lag.

Mer informasjon kommer!