18.09.2015 Ivar Haugen

Styret i Møre og Romsdal o-krets består av 4 styremedlemmer.