Kretsstyret

Henning Osnes Teigene (leder)
E-post: teigene@yahoo.com
Mobil 979 83 592

Lars Roger Lundanes
Hanne Hagset
Helge Staurnes