Innkalling til kretsting 21.01.2021

17.12.2020 Nils Harald Staff

Det innkalles til kretsting for Innlandet orienteringskrets 21. januar 2021.

Kretstinget avholdes digitalt på Teams torsdag 21. januar 2021 kl. 18:00. Møtelink sendes ut sammen med saksliste.

På kretstinget har lag med inntil 50 medlemmer 1 representant, og øvrige lag med flere enn 50 medlemmer har 2 representanter. For lag med 2 representanter skal begge kjønn være representert.

Påmelding sendes til kretsleder (mariusoie1@gmail.com) senest 12. januar 2021. Oppgi i påmeldingen e-postadresse for den enkelte deltaker.

Saker som ønskes behandlet på tinget meldes til kretsleder senest 7. januar.

Saksliste vil bli sendt ut på e-post innen den lovbestemte fristen 14. januar til de som er påmeldt, alle klubbledere, ledere i utvalg/komiteer, Innlandet idrettskrets og Norges Orienteringsforbund. Sakslisten vil også bli publisert på kretsens hjemmeside.

Se også utsendt innkalling.