Tekniskråd

Teknisk råd hovedoppgaver er å utarbeide terminliste for kretsen i samarbeid med klubbene, samt bidra til best mulig kvalitetssikring av løpsarrangementer i kretsen. Blant annet ved å utnevne teknisk delegerte samt jury til kretsmesterskap.