Kartrådet

For løperne er et godt lesbart og nøyaktig kart nødvendig for å ta kvalifiserte beslutninger om veivalg tilpasset egne o-tekniske og fysiske ferdigheter, og å navigere seg fram langs disse veivalgene. Dyktighet i veivalgsplanlegging og kartlesing mister imidlertid all betydning dersom kartet ikke gir et riktig bilde av terrenget, f.eks. ved å være dårlig lesbart, unøyaktig eller foreldet. Ideelt sett skal ingen løper få fordeler eller ulemper på grunn av feil på kartet. Et kart som skal brukes i et internasjonalt løp må være oppdatert i alle deler som vil kunne få betydning for sluttresultatet i konkurransen. 

Karttegnerens oppgave er å avgjøre hvilke detaljer som skal tas med på kartet, og hvordan disse skal gjengis. Et løpende engasjement i idretten er viktig for en grunnleggende forståelse for kravene som stilles til o-kartet: Innhold, nøyaktighetskrav, detaljeringsgrad og framfor alt lesbarhet.

Skjemaer