Innlandet

Hjemmesiden til Innlandet orienteringskrets er primært for nyheter fra kretsen til klubbene.
Aktuelt stoff vil ellers være nyheter fra forbund og andre kretser. Klubbene oppfordres til å melde inn nyheter som har interesse for flere, for eksempel gode idéer. Dette gjøres ved å sende en epost til kretsleder.