Økonomisk tilskudd/støtte fra o-kretsen (artikkelen er oppdatert iht ny nettsidestruktur 28.3.2016)

16.05.2014 Ivar Haugen

Til HVA og NÅR yter o-kretsen økonomisk tilskudd/støtte!

 

1) 
Løpende tildelinger gjennom året, tiltak/aktiviteter organisert fra krets/forbund eller at kretsen inngår samarbeid med klubb(er) om opplegget.
 
- åpne innbydelser via hjemmesiden (eventuelt i tillegg: e-post til lagene), uten noen form for gjenytelser fra mottaker (ingen krav til rapport, foredrag etc) 
- Treningsleire i inn-/utland, både yngre, junior og senior. 
- O-idol 
- HL-aktiviteter; leire, transport/opphold for ledere 
- Kurs 
- Instruktør/hjelp ved oppstart/reaktivisering av klubber 


2) 
En gang i året kan det utdeles tilskudd basert på innkomne søknader (søknadsfrist 1/7), 
     tilskuddets størrelse vil variere fra år til år beroende på kretsens økonomi. 

        - her vil tilskuddet være knyttet mot et eller flere av underpunktene; 
                - reisestøtte 
                - miljø/trivselstiltak på tvers av klubber 
                - andre gode tiltak 

- (vilkår for tildeling: Rapport fra eller foredrag om aktiviteten, avklares i hvert enkelt tilfelle) 


Søknadsskjema finner du her, i respektive word og pdf.


O-kretsen har også et kartfond og et rekrutteringsfond, der klubber kan søke lån og/eller støtte. Statuttene finner du via "KRETSEN" og "Lover og regler" i toppmenyen.