26.01.2018 Torgeir Strand

Norges Orienteringsforbund har i 2016 vedtatt å starte et jenteprosjekt for å inspirere flere jenter til å satse innenfor idretten. Bakgrunnen for prosjektet er det store frafallet av jenter gjennom junioralderen og tanken er å skape et godt miljø for jenter som driver med orientering i Norge.