Tingdokumenter

Tingdokumenter Hordaland Orienteringskrets


Ting 2024
Innkalling til ting 6. mars 2024 i Bergen
Sakliste til ting 6. mars 2024 (sist oppdatert 27. februar 2024)Ting 2023
Innkalling til ting 8. mars 2023 i Bergen 
Sakliste til ting 8. mars 2023
Protokoll fra ting 8. mars 2023


Ting 2022
Innkalling til ting 10.mars 2022
Sakliste til ting 10.mars 2022
Protokoll fra ting 10.mars 2022 


Ting 2020
Innkalling og sakliste til ekstraordinørt ting 10.mars 2020
Protokoll fra ekstraordinært ting 10.mars 2020

Innkalling og sakliste til ekstraordinært ting 19.juli 2020
Protokoll fra ekstraordinært ting 19.juli 2020 


Ting 2019
Innkalling til ting 11.februar 2019

Sakliste til ting 11.februar 2019
Protokoll (foreløpig ufullstendig) fra ting 11.februar 2019


Ting 2018
Innkalling til ting 5.februar 2018
Sakliste til ting 5.februar 2018
Revisjonsberetning 
(lagt ut 6.3.18)
Referat fra ting 5.februar 2018


Ting 2017
Innkalling til ting 16.februar 2017
Sakliste til ting 16.februar 2017
Revisjonsberetning
(lagt ut 15.2.17)
Referat fra ting 16.februar 2017


Ting 2016
Innkalling og sakliste til ekstraordinært ting 10.april 2016 
(oppdatert 8.april med innstilling til ny valgkomité)
Innkalling (ordinært ting 3.3.16)
Sakliste (ordinært ting 3.3.16)
Revisjonsberetning (lagt ut 1.3.16)
Forslag til oppdatert lov for HOK (vedlegg 1 til sakliste, jf. sak 7.1)
Referat fra ordinært ting 3.mars 2016
Referat fra ekstraordinært ting 10.april 2016


Ting 2015
Innkalling
Saksliste
Referat

Ting 2014
Innkalling
Saksliste
Referat

Ting 2013
Innkalling
Saksliste
Referat

Ting 2012
Innkalling
Saksliste
Referat

Ting 2011
Referat
Denne sida er fortsatt under oppbygging, filene lenger nede er midlertidige "hjelpefiler" for webredaktøren.

Dokumenter fra kretsting

Filnavn
hok_2012_kretstingsaksliste.pdf
hok_2012_tingreferatmedoppdatertarsmelding.pdf
hok_2013_kretsting-2.pdf
hok_2013_kretstingdokumenter.pdf
hok2013referatkretsting.pdf
hok_2014_kretsting.pdf
hok_2014_referat_kretsting.pdf
hok2015kretsting.pdf
hok2015referatkretsting.pdf
hok_inkalling_ting_2012.pdf
hok_inkalling_ting_2014.pdf
hok-innkalling-ting-2013.pdf
tingreferat2011.pdf