Kretsstyret

styre fra 8. mars 2023 

 

78200_134331419959595_247675_o.jpg
kretsleder Elin Sjødin Drange
 

leder: Elin Sjødin Drange (Varegg Fleridrett), e-post: esd1244@gmail.com

nestleder: Torgeir Strand (Fana IL / IL Gular) (økonomi/nettredaktør/informasjon), e-post: torgeir.strand@gmail.com

styremedlemmer:
Lise Christensen (TIF Viking)
Trygve Dahle (Varegg Fleridrett) (aktivitet)
Jan Petter Hansen (IL Gular) (teknisk)

tlf.nr. leder: 976 73 020

adresse for "konvoluttpost":
Hordaland Orienteringskrets
Postboks 6143
5892 Bergen

Betalingskrav sendes primært pr. e-post eller på annen avtalt måte til den i kretsen som har gjort bestillingen, evt. til økonomiansvarlig.

kontonr. for innbetalinger: 3625.84.90112

org.nr. Brønnøysund: 983 622 453

Se her for oversikt over komitéer m.m.

Hordaland Orienteringskrets er særidrettskrets i Norges Orienteringsforbund og Vestland Idrettskrets.

 

Toto2020Toto2.jpg
nestleder Torgeir Strand
 

lisec.jpg

styremedlem Lise Christensen