Kretsstyret

Styret 2018

 

Valentina.jpg
kretsleder Valentina A. Dimitrova
 

leder: 
Valentina A. Dimitrova (IL Gneist), e-post: valentina.dimitrova@ymail.com

nestleder: 
Torgeir Strand (Fana IL) (økonomi/nettredaktør), e-post: torgeir.strand@gmail.com

styremedlemmer: 
Lise Christensen (TIF Viking), e-post: lise@setdesign.no
Bjørn J. Field (aktivitet) (IL Gneist), e-post: bjorn_field@hotmail.com
Sturle Nordeide (IL Gneist) (teknisk), e-post: stunor@outlook.com

tlf.nr. leder: 993 45 212

adresse for "konvoluttpost":
Hordaland Orienteringskrets
Postboks 6143
5892 Bergen

Betalingskrav sendes primært elektronisk til den i kretsen som har gjort bestillingen, evt. til økonomiansvarlig.

kontonr. for innbetalinger: 3625.84.90112

Se her for oversikt over komitéer m.m.

 

 

lisec.jpg

styremedlem Lise Christensen