Kretsstyret

Styret

 

oerjanr.jpg
kretsleder Ørjan Rykkje
 

leder: 
Ørjan Rykkje (Varegg Fleridrett), e-post: oerykkje@bkkfiber.no

nestleder: 
Torgeir Strand (Fana IL) (økonomi/nettredaktør), e-post: torgeir.strand@gmail.com

styremedlemmer: 
Lise Christensen (TIF Viking), e-post: lise@setdesign.no
Sturle Nordeide (IL Gneist) (teknisk), e-post: stunor@outlook.com
Karianne Strømme (TIF Viking) (aktivitet), e-post: karianne@stromme-lid.net

tlf.nr. leder: 976 58 947

adresse for "konvoluttpost":
Hordaland Orienteringskrets
Postboks 6143
5892 Bergen

Betalingskrav sendes primært elektronisk til den i kretsen som har gjort bestillingen, evt. til økonomiansvarlig.

kontonr. for innbetalinger: 3625.84.90112

Se her for oversikt over komitéer m.m.

 

 

lisec.jpg

styremedlem Lise Christensen