Komitéer og utvalg

Kretsens organisering

Kretsens øverste organ er kretstinget, som arrangeres årlig. Mellom tingene ledes kretsen av styret, som har en rekke underliggende råd, komitéer og utvalg :


Aktivitetskomitéen har ansvar for treningsorganisering, kretslag, hovedløpsforberedelser, uttak til O-Idol osv.
I aktivitetskomitéen sitter i tillegg til Karianne Strømme; Helge Haugland (Varegg Fleridrett) og Per Arne Aadland (Samnanger IL).

Teknisk komité har ansvar for terminliste (i samarbeid med regionutvalgene for de lokale løpene), arrangementskvalitetskontroll, arrangementsstandarder osv.
I teknisk komité sitter i tillegg til Sturle Nordeide; Leif Hovden (Halsnøy OL) og Håkon Rykkje (Stord Orientering).

Økonomikomitéen har ansvar for regnskap, inntekter og utgiftskontroll.
I økonomikomitéen sitter Torgeir Strand, med støtte fra kretsleder og valgte revisorer.

Kartutvalget ivaretar kartregelverket.
I kartutvalget er Dagfinn Hole (Bergens TF) leder, mens medlemmer er Helen Martinsen (IL Gular) og Åge Hovden (Stord Orientering).

Hederstegnkomitéen bestemmer hvem som når skal hedres. Komitéen har disse medlemmene:
- Åge Hovden (Stord Orientering)
- Jan Kocbach (Fana IL)
- Elin S. Drange (Varegg Fleridrett)

Valgkomitéen leverer kandidatinnstillinger til ting og styre.
I tingperioden 2017-2018 har komitéen disse medlemmene:
- May-Lill Damm (TIF Viking)
- Linda Rykkje (Stord Orientering)
- Jan P. Hansen (IL Gular)
vara: Eli Versto (IL Gular)

Regionutvalg for Nordhordland er samordningsorgan for klubbene i kommunene Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy.
Regionkontakt er Øivind Eikefet (IL Alvidra).

Regionutvalg for Bergen er samordningsorgan for klubbene i kommunene Askøy, Bergen, Os og Osterøy.
Regionkontakt er Harald Valen (Varegg Fleridrett).

Regionutvalg for Sunnhordland er samordningsorgan for klubbene i kommunene Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes.
Regionkontakt er Henrik Ottesen (Stord Orientering).

Oversikt over alle klubbene i kretsen finnes her.