Komitéer og utvalg

Kretsens organisering og tillitsvalgte (ut over de som sitter i styret)

Kretsens øverste organ er kretstinget, som arrangeres årlig. Mellom tingene ledes kretsen av styret, som har en rekke underliggende komitéer og utvalg (instruks for disse finnes her):

Aktivitetskomitéen har ansvar for treningsorganisering, kretslag, hovedløpsforberedelser, uttak til O-Idol osv.
I aktivitetskomitéen 2023 sitter i tillegg til Trygve Dahle; Bård Hekland (IL Gular) og Kirsti Lysaker (Fana IL). Kretsens HL/OLL-kontakt for 2023 er Hans-Richard Brattbakk (Fana IL).

Teknisk komité har ansvar for terminliste (i samarbeid med regionutvalgene for de lokale løpene), arrangementskvalitetskontroll, arrangementsstandarder osv.
I teknisk komité 2023 sitter i tillegg til Jan Petter Hansen; Sverre Johann Nærheim (IL Gular) og Sveinung Rykkje (Varegg Fleridrett).

Økonomikomitéen har ansvar for regnskap, inntekter og utgiftskontroll.
I økonomikomitéen 2023 sitter Torgeir Strand, med støtte fra kretsleder.

Kontrollutvalget ivaretar oppgaver iht gjeldende lovnorm, i påvente av kommende oppdatering av HOKs lov til samsvar med denne lovnormen.
I kontrollutvalget er Astrid Oline Ervik (Varegg Fleridrett) leder, mens Britt Karlsen (Askøy OL) er medlem.

Kartutvalget ivaretar kartregelverket.
I kartutvalget er Dagfinn Hole (Bergens TF) leder, mens medlemmer er Helen Martinsen (IL Gular) og Jan Arve Solli (Askøy OL).

Hederstegnkomitéen bestemmer hvem som når skal hedres. Komitéen har disse medlemmene:
- Elin Sjødin Drange (Varegg Fleridrett)
- Jan Kocbach (Fana IL)
- Owen Jarvis Westergård (Varegg Fleridrett)

Valgkomitéen leverer kandidatinnstillinger til ting og styre.
Komitéen har disse medlemmene:
- Helge Haugland (Varegg Fleridrett) (leder)
- Turid Rognsvåg (Os OK)

Regionutvalg for Nordhordland er samordningsorgan for klubbene i kommunene Alver og Masfjorden, samt for Hordvik IL.
Regionkontakt er Øivind Eikefet (IL Alvidra), som også er første varamedlem til styret.

Jan Haugland (Årstad IL) er andre varamedlem til styret.

Oversikt over alle klubbene i kretsen finnes her.