Komitéer og utvalg

Kretsens organisering

Kretsens øverste organ er kretstinget, som arrangeres årlig. Mellom tingene ledes kretsen av styret, som har en rekke underliggende råd, komitéer og utvalg:

Aktivitetskomitéen har ansvar for treningsorganisering, kretslag, hovedløpsforberedelser, uttak til O-Idol osv.
I aktivitetskomitéen sitter i tillegg til Bjørn J. Field; Jon Dale (Bergens TF) og Ole Tørnqvist (Fana IL).

Teknisk komité har ansvar for terminliste (i samarbeid med regionutvalgene for de lokale løpene), arrangementskvalitetskontroll, arrangementsstandarder osv.
I teknisk komité sitter i tillegg til Sturle Nordeide; Sverre Johann Nærheim (IL Gular) og Sveinung Rykkje (Varegg Fleridrett).

Økonomikomitéen har ansvar for regnskap, inntekter og utgiftskontroll.
I økonomikomitéen sitter Torgeir Strand, med støtte fra kretsleder og valgte revisorer.

Kartutvalget ivaretar kartregelverket.
I kartutvalget er Dagfinn Hole (Bergens TF) leder, mens medlemmer er Helen Martinsen (IL Gular) og Åge Hovden (Stord Orientering).

Hederstegnkomitéen bestemmer hvem som når skal hedres. Komitéen har disse medlemmene:
- Jan Kocbach (Fana IL)
- Elin S. Drange (Varegg Fleridrett)

Valgkomitéen leverer kandidatinnstillinger til ting og styre.
I tingperioden 2018-2019 hadde komitéen disse medlemmene:
- Ørjan Rykkje (Varegg Fleridrett) (leder)
- Linda Rykkje (Varegg Fleridrett)
- Eli Versto (IL Gular)
Det er pr. 1.januar 2020 ikke valgt valgkomité for tingperioden 2019-2020.

Regionutvalg for Nordhordland er samordningsorgan for klubbene i kommunene Alver og Masfjorden, samt for Hordvik IL.
Regionkontakt er Øivind Eikefet (IL Alvidra).

Regionutvalg for Bergen er samordningsorgan for klubbene i kommunene Askøy, Bergen, Bjørnefjorden og Osterøy, med unntak av Hordvik IL og Strandvik IL.
Regionkontakt er Ragnhild Balsvik (Varegg Fleridrett).

Oversikt over alle klubbene i kretsen finnes her.