Kretsstyret

På denne siden finner du kretsstyret for Hedmark o-krets. I dokumentarkivet i høyre meny finner du relevante dokumenter for kretsen.

Kretsstyret Hedmark o-krets 2017

Kretsleder: Martin Skytteren, mskytteren@gmail.com, 930 40 883
                    Amund Sjøbrendsvei 5 2110 Slåstad 
Nestleder, sekretær: Anders Skjeset, anders.skjeset@gmail.com,  482 03 998
Økonomi: Unni Øygard, unni.oygard@hotmail.com, 478 43 662
Arrangement: Bjørn O. Bergsløkken,   bergsloe@online.no,  915 69 287
Rekruttering: Kari Osmoen, kari.osmoen@gmail.com, 934 91 684

1.       vara: Kari Vikerhaugen,  kari.vikerhaugen@hotmail.com,  918 86 511
2.       vara: Asmund Pedersen,


Andre verv:
Revisor: Johan Ragnar Eggen, johan.ragnar.eggen@sparebanken-hedmark.no
Revisor
: Olaug Grue,  olaug.grue@revisorkonsult,  911 88 094
Vararevisor: Arne Røste, arne.roste@gmail.com 
Vararevisor: Kjersti Narum knaru@online.no   995 53 298

Valgkomite:
Leder: Atle Berg, alte.berg@arkitektene.no, 402 16 597
Medlem: Torgeir Volden, torg-v@online.no, 472 81 429
Medlem: Lene Margrete Sætaberget, hybel_huldra_82@hotmail.com, 922 40 705
Varamedlem: Gunn Torill Ryen, gunn.ryen@hedmark.org, 412 59323

Kartråd:
Leder: Terje Gudbrandsen, tegudbra@online.no, 971 47 605
Medlem: John Svergja, john.svergja@kvikne.no    979 73 888
Medlem. Jon Ivar Bergesen, jiberge@online.no      990 96 571