Kretsstyret

På denne siden finner du kretsstyret for Hedmark o-krets. I dokumentarkivet i høyre meny finner du relevante dokumenter for kretsen.

 

Kretsstyret Hedmark o-krets 2019:

Kretsleder:                              Unni Øygard, unni.oygard@hotmail.com, 478 43 662

Nestleder, sekretær:              Marius Øie, mariusoie1@gmail.com, 994 05 460

Økonomi:                                Kjersti Narum, knaru@online.no, 995 53 298

1.       vara:                              Kari Vikerhaugen, kari.vikerhaugen@hotmail.com, 918 86 511

2.       vara:                              Anders Hauger

 

Andre verv:

Revisor:                                  Oddveig Anne Sagbakken,  od-sagba@online.no, 992 43 037

Revisor:                                  Ludvig Bjerke Narud, 959 78 198

Vararevisor:                            Arne Røste, arne.roste@gmail.com

Vararevisor:                            Anders Skjeset

 

Valgkomite:

Leder:                                      Lene Margrete Sætaberget, hybel_huldra_82@hotmail.com, 922 40 705

Medlem:                                   Arnstein Dale

Medlem:                                   Leif Arne Nytrøen

Varamedlem:                           Bjørn Bergsløkken, bergsloe@online.no

 

Kartrådutvalget:

Leder:                                      Terje Gudbrandsen, tegudbra@online.no, 971 47 605

Medlem.                                   Jon Ivar Bergesen, jiberge@online.no      990 96 571

 

Arrangement og rekrutteringsutvalget:

Rekruttering:                           Tone Bleken Rud, tonenys@hotmail.com, 959 81 463

Arrangement:                          Håkon Dåsnes, hakon.dasnes@gmail.com, 913 33 587

Hovedløpsansvarlig 2019:     Andun Fingarsen