Kretsstyret

På denne siden finner du kretsstyret for Hedmark o-krets. I dokumentarkivet i høyre meny finner du relevante dokumenter for kretsen.

 

Kretsstyret Hedmark o-krets 2018:

Kretsleder:                Martin Skytteren, mskytteren@gmail.com, 930 40 883

                                   Amund Sjøbrendsvei 5, 2110 Slåstad

Nestleder, sekretær: Anders Skjeset, anders.skjeset@gmail.com, 482 03 998

Økonomi:                   Unni Øygard, unni.oygard@hotmail.com, 478 43 662

1.       vara:                 Kari Vikerhaugen, kari.vikerhaugen@hotmail.com, 918 86 511

2.       vara:                 Asmund Pedersen

 

Andre verv:

Revisor:                     Johan Ragnar Eggen,

 johan.ragnar.eggen@sparebanken-hedmark.no

Revisor:                     Helen Margrethe Schjelderup

Vararevisor:              Arne Røste, arne.roste@gmail.com

Vararevisor:              Kjersti Narum knaru@online.no   995 53 298

 

Valgkomite:

Leder:                        Torgeir Volden, torg-v@online.no, 472 81 429

Medlem:                     Lene Margrete Sætaberget, hybel_huldra_82@hotmail.com,

922 40 705

Medlem:                     Leif Arne Nytrøen,

Varamedlem:             Bjørn Bergsløkken, bergsloe@online.no

 

Kartrådutvalget:

Leder:                        Terje Gudbrandsen, tegudbra@online.no, 971 47 605

Medlem:                     John Svergja, john.svergja@kvikne.no    979 73 888

Medlem.                     Jon Ivar Bergesen, jiberge@online.no      990 96 571

 

Arrangement og rekrutteringsutvalget:

Rekruttering:            Marius Øie, mariusoie1@gmail.com, 994 05 460

Arrangement:            Jon Arve Engebakken, jona-eng@online.no, 979 54 117

Hovedløpsansvarlig 2018: Andun Fingarsen