Varanger 2-dagers 2017 - Resultatlister

09.06.2017 Martin Frischknecht

Varanger 2-dagers gikk vellykket av stabelen 10.-11. juni. Offisielle resultatlister finner dere her:

Resultatliste dag 1
Resultatliste dag 2

Eventuelle feil meldes til Aina Romdsdal Mauritzsen på e-post varangerol@online.no for dag 1 og til Birger Skreddernes på e-post bs07@live.no for dag 2.