Gled deg til hovedløpet i 2017!

21.11.2016 Martin Frischknecht

Mer informasjon kommer etterhvert på kretsen sine sider og den offisielle WEB-siden.