Lær orientering

Har du lyst å begynne med orientering og lære deg å bruke kart og kompass?

I vårt region arrangeres det flere orienteringskonkurranser og treningsløp i perioden fra mai til og med september. Tilnærmet alle har et eget tilbud til deg som ikke har erfaring med orientering fra tidligere. Løp kan gå både i skogen og i by og nærmiljø.

I tillegg til "vanlig" orientering (Fot-O) som foregår til fots, finnes det også konkurranser på ski og sykkel samt presisjonsorientering som ikke har noe fysisk konkurransemoment men stiller krav til ferdigheter i kartlesing. Felles for konkurransegrenene fot-, ski- og sykkelorientering er at de handler om å finne fram til bestemte steder (poster) i terrenget ved hjelp av et kart der postene er tegnet inn. Postene skal oppsøkes på kortes mulig tid og i en bestemt rekkefølge. Du velger selv vei mellom postene hvor du stempler med elektronisk brikke for å registrere at du har vært innom. Orientering har klasser for alle aldre og nivåer og det er derfor aldri for sent å begynne. Først og fremst arrangeres det fot-orienteringsløp i Finnmark.

En annen inngangsport til orientering er turorientering (Tur-O). Slike opplegg er tilgjengelig over store deler av regionen.

Orienteringskart brukes til konkurranser og treninger, men også til turorientering og kjennetegnes ved at det har stor målestokk og mange detaljer tegnet inn.

  • Målestokk forteller hvor mange meter 1 cm på kartet er i terrenget. For eksempel betyr det at på et kart i målestokk 1:7 500, er 1 cm på kartet lik 75 meter i terrenget. 
  • Karttegn er symboler som brukes for å gjengi terrengdetaljer. Husk at det er forbudt å gå inn i private hager (merket med olivengrønt på kartet) og på innmark (gult med svarte prikker) dersom ikke annet er opplyst.
  • Ekvidistanse forteller om den loddrette høydeforskjellen mellom to høydekurver.

Markering av løype på kartet skjer med rød farge. Din oppgave er å ta deg fram fra start via postene i riktig rekkefølge til mål.

Begynner_loype[1].png

Nøkkelen til å finne fram med kart og kompass er å bruke kompasset til å rette kartet inn mot nord, slik at du direkte kan sammenligne det du ser på kartet med det du ser i terrenget. 

I tillegg til O-skolen og nettkurs finner du masse nyttig på linkene under: