Ungdomstrøyer

Kretsen fortsetter med satsing på ungdomstrøyer for klassene J13-16, G13-16, J17-20 og G17-20, som et vellykket tiltak.

Retningslinjer og poengutregning for ungdomstrøya:

Er for ungdommer i alderen 13-20 år og fordeler seg på 4 trøyer. Det er en trøye for klassene D13-14 og D15-16 og en trøye for klassene H13-14 og H15-16 Videre er det en trøye for klassene D17-20 og H17-20 hver. I vårt krets løper disse alltid i samme klasse. Kun deltakere som løper for en klubb i Finnmark orienteringskrets er med i poengutregning og premiering.

Premiering i hver av de 4 klassene som følgende:

1. premie: Kr. 1 000,- pluss trøye                     
2. premie: Kr.    750,-
3. premie: Kr.    500,-  

For å få premie kreves det at en deltar på minst 5 løp. Det er totalt 9 løp som inngår, hvorav de 5 beste løpene teller. Premiering skjer ved siste løp. Løpene for 2018 er:

  • Alta to-dagers
  • Varanger to-dagers
  • NNM sprint og langdistanse
  • KM lang, KM sprint/mellom og KM ultralang

Poengutregning skjer på følgende måte:

1. Finne km-tid for hver utøver
2. Klassene H/D 13-14 får 30 sekund fratrekk i km-tiden i forhold til H/D 15-16
3. Poengscore følger IOF World Cup: 100, 80, 60, 50, 45, 40, 37, 35, 33, 31, 30 osv.
4. Løpere i annen klasse gis 20 poeng
5. DSQ/DNF gis 10 poeng

Poeng vil utregnes etter hvert løp. Leder i hver klasse skal løpe med trøyen dersom vedkommende deltar, hvis ikke er det den personen som er høyest opp på lista som skal løpe med trøyen. Derfor vil det være muligheter for mange å løpe med trøyen i løpet av sesongen.