Kretsen

Kretsens tiltak rettet mot ungdommer

Kretsen arrangerer kretssamling og bidrar til at unge løpere kan delta på hovedløpet og O-landsleiren. Finnmarkslaget (kretslaget) er avviklet.

Kretsen fortsetter med satsing på ungdomstrøyer for klassene J13-16, G13-16, J17-20 og G17-20, som et vellykket tiltak.

 

Undomstrøya 2016 - de fire med minst 5 løp.jpg