AAOK-karusellen

Informasjon til deltakere i AAOK-karusellen.

AAOK-karusellen er en serie av nærløp av ulike kategorier i Aust-Agder.

Innbydelser og resultater er tilgjengelig i Eventor

Klasseinndeling:

I alle karusell-løp er det fem dameklasser og fem herreklasser. Klassene er ikke aldersbestemte. I tillegg er det en klasse N1, der begge kjønn kan delta. I N1 er det ikke rangering. Klassene skal ha følgende betegnelser i innbydelsen:

N1 Nybegynner

H1 Nybegynner
D1 Nybegynner

H2 C-nivå
D2 C-nivå

H3 B-nivå
D3 B-nivå

H4 A-nivå kort
D4 A-nivå kort

H5 A-nivå lang
D5 A-nivå lang

I noen løp er det færre enn fem løyper, slik at flere klasser av samme kjønn løper samme løype. Av hensyn til sammenlagtpoengstillingen bør likevel løperne delta i samme klasse ved hvert løp

Løypelengder og vanskelighetsgrad:

Det varierer med de forskjellige distansene hvilken løype de ulike klassene løper.

   Klasser                           Nivå:               Stipulert vinnertid: Veiledende løypelengde:

Sprint

Løype 1:  N1, D1 og H1                 N                     10 min                   0,7 - 1,5 km
Løype 2:  D2 og H2                        C                     12-15 min             1 - 2 km
Løype 3:  D3, D4, H3 og H4           A                     12-15 min             1,5 - 2 km
Løype 4:  D5 og H5                        A                     12-15 min             2 - 2,5 km

Mellom   

Løype 1:  N1, D1 og H1                 N                     Under 20 min        1 - 1,5 km
Løype 2:  D2 og H2                        C                    Under 25 min         1,5 - 2 km
Løype 3:  D3 og H3                        B                    25 min                    2 - 2,5 km
Løype 4:  D4 og H4                        A                    30 min                    2,5 - 3 km
Løype 5:  D5 og H5                        A                    35 min                    3,5 - 4 km

Lang

Løype 1:  N1, D1 og H1                 N                    Under 25 min
Løype 2:  D2 og H2                       C                    Under 30 min
Løype 3:  D3 og H3                       B                    30- 40 min
Løype 4:  D4 og H4                       A                    35- 45 min
Løype 5:  D5 og H5                       A                    50- 65 min

Natt

Løype 1:  N1, D1 og H1                N                    Under 20 min
Løype 2:  D2 og H2                      C                    Under 20 min
Løype 3:  D3, D4, H3 og H4         A                    25- 30 min
Løype 4:  D5 og H5                      A                    40- 45 min

Fellestart:

Løype 1:  N1, D1 og H1                 N                    Under 25 min
Løype 2:  D2 og H2                       C                    Under 30 min
Løype 3:  D3 og H3                       B                    30- 40 min
Løype 4:  D4 og H4                       A                    35- 40 min
Løype 5:  D5 og H5                       A                    45- 55 min
Det vil kun være fellestart for løype 2 og lengre.

Veiledende løypelengde for sprint og mellomdistanse er nettopp det - veiledende.
Lengden må vurderes i forhold til terrengtype.

Premiering:
Det er sammenlagtpremie til alle som er 16 år eller yngre og som fullfører sju karusell-løp eller flere. I tillegg er det premie til alle t.o.m. 12 år ved hvert løp.

Løpere kan fritt velge klasse ved hvert løp utfra ønske om løypelengde, og sammenlagt-premie tilfaller alle til og med 16 år som fullfører nok antall løp totalt, uansett om man har løpt i ulike klasser i løpet av sesongen.

Sammenlagt-rangering:
Det er sammenlagtrangering i alle klasser og dette omfatter alle aldre. Det er 1000 poeng til klassevinneren i hvert løp og ni poeng fratrekk for hver prosent av vinnertiden man er etter vinneren. Fullført løp gir minimum 100 poeng. Arrangør får fullført løp. De 8 beste løpene teller. Løpere som ønsker å hevde seg sammenlagt bør derfor stille i samme klasse ved hvert løp.

Påmelding:
Alle oppfordres til å melde seg på i Eventor på forhånd. Dette forenkler arrangementet mye og gjør at påmeldingskøen blir mye mindre.

Av hensyn til nykommere som spontant ønsker å være med er det mulig å melde seg på direkte på løpet, men alle som er vant til å delta bør melde seg på i Eventor.

Dersom man melder seg på i Eventor, men likevel ikke stiller opp på løpet, behøver man ikke å betale startkontingent.

Startordning:
Man kan starte når man vil innen et angitt tidsrom, på onsdager mellom 17.00 og 19.00. Unntak: Nattløp og helgeløp. Det er ofte et lite stykke å gå fra samlingsplass til start.

Startkontingent:
Kr 30 for løpere t.o.m 16 år i alle karusell-løp. Kr 70 for løpere f.o.m. 17 år i sprint, mellom- og langdistanse, samt ved fellesstart. Kr 80 for løpere f.o.m. 17 år i nattløp.

Det benyttes EKT. Brikke kan leies for kr 20,- Nybegynnere gratis.