Tekniskråd

Teknisk råd skal i samarbeid med kretsens lag og øvrige råd gi et godt og variert løpstilbud som er i tråd med Norsk Orienterings mål for økt aktivitet og rekruttering av nye løpere.

Teknisk råd hovedoppgaver er å utarbeide terminliste for kretsen i samarbeid med Trenings- og uttakingsrådet og klubbene i kretsen, samt bidra til best mulig kvalitetssikring av løpsarrangementer i kretsen. Blant annet ved å utnevne teknisk delegerte samt jury til nasjonale løp i kretsen.

For å lette arbeidet til teknisk delegert er det utarbeidet en veileder samt et kontrollskjema:

Veileder for teknisk delegert (TD) revidert april 2021: 

Kontrollskjema for teknisk delegert revidert april 2021: 

TDer i kretsløp 2021:  Teknisk delegerte 2021

 Arrangørseminar

Det ble arrangert et arrangørseminar før sesongstart for løypeleggere, teknisk delegerte og andre interesserte.

Arrangørseminaret 2021 - presentasjoner: