Kretsstyret

Styret i Akershus og Oslo o-krets for 2020 består av 6 personer, kretsleder, nestleder og ledere for de fire rådene i kretsen. Du ser dem presentert nedenfor, men det er også en person ansatt på kretskontoret.

 

 

KRETSKONTORET:

 

Postadresse:

Postboks 5000
0840 Oslo

Besøksadresse:

Sognsveien 73 L, 0840 Oslo

E-post:

akershus.oslo@orientering.no

Organisasjonsnummer:

 

982 731 372

Bankgiro:

1286.52.49096  og1503.09.92730

 

 

Fagkonsulent:

Dag Kolberg, mobil: 934 83 165
e-post dag.kolberg@orientering.no

 

 

 

unnamed file

 

Kretsstyret 2021

Kretsleder:
Ivar Maalen, Ås-NMBU orientering

Amundsvei 22, 1406 Ski
M 95887777
ivar.maalen@nmbu.no

 

Nestleder:
Einar Tommelstad, Nydalens SK

Årvollveien 60H
0590 Oslo
M 93629160
tommelstad@gmail.com

 

Leder av Rekrutterings- og utdanningsrådet RUR:
Ella Berstad, Heming orientering
Kragsstubben 17, 0783 Oslo
M 46766063
ella.berstad@live.no 

Leder av Trenings- og uttaksrådet (TUR):
Nora Skauen, Tyrving IL
Baunekroken 3, 1363 Høvik
M 93427653,
nrskauen@gmail.com

 

Leder av Teknisk råd (TEK):
Terje Linløkken, Østmarka OK
Østbyveien 17, 1474 Lørenskog
M 90100500
tlinlokken@gmail.com

 

Leder av Kart- og Miljørådet:
Martin Veastad, Nittedal OL
Myrlia 15, 1481 Hagan
M 90044431
veastadm@gmail.com