Komiteer og utvalg

Det er fire råd i kretsen. Lederen for hvert av rådene samt kretsleder og nestleder utgjør styret i kretsen.
Rådene for 2018 har følgende sammensetning:

Kart- og miljøråd:

Martin Veastad (leder) Nittedal OL mveastad@online,no 93483165
Knut Bjørkelo Kolboten&Skimt OL knutb2o@yahoo.no 45476951
Erlend Råheim OK Øst aarud.er@online.no 91859870

Trenings- og uttakingsråd:

Rune Scheele (leder) Nydalens SK runescheele@gmail.com 95120231
Hans Olav Hygen Østmarka OK hohygen@gmail.com 91123958
Dorthe Kühl Petersen Lillomarka OL dodsekpetersen@hotmail.com 40178711
Henning Spjelkavik IL Tyrving hennings@tyrving.idrett.no 93208067
Eilert Åmodt Oppsal orientering eilert.aamodt@gmail.com 95221963

Rekrutterings- og utdanningsråd:

Bent Erik Skaug (leder) Oppsal orientering bentskaug@gmail.com 90685180
Katrine Bakke Fossum IF kjb@norconsult.no 45401326
Olav Eide Bækkelagets SK olaveide@outlook.com 90105460
       

Tekniskråd:

Kjersti Hov (leder) Fossum IF kjersti.hov@norkart.no 91824134
Petter Fure Oppsal orientering petterfure@hotmail.com  
Ståle Sønsterudbråten Raumar orientering staale@raumar.net 93045883