Komiteer og utvalg

Det er fire råd i kretsen. Lederen for hvert av rådene samt kretsleder og nestleder utgjør styret i kretsen.
Rådene for 2021 har følgende sammensetning:

Kart- og miljøråd:

Martin Veastad (leder) Nittedal OL veastadm@gmail.com 90044431
Knut Bjørkelo Nordre Follo orientering knutb2o@yahoo.no 45476951
Erlend Råheim OK Øst erlendraheim@hotmail.com 91859870
Hallvard Fjær Lillomarka OL hallvard.fjar@life.no 48269745

Trenings- og uttakingsråd:

Nora Skauen(leder) Tyrving IL nrskauen@gmail.com 93427653
Rune Scheele Nydalens SK runescheele@gmail.com 95120231
Øystein Bieltvedt Skei Raumar orientering oystein.skeie@gmail.com 98476313

Rekrutterings- og utdanningsråd:

Ella Berstad (leder) Heming orientering ella.berstad@live.no 46766063
Olav Eide  Bækkelagets SK olaveide@outlook.com 90105460
Simen Eid Nielsen Nydalens SK simen.eid.nielsen@gmail.com 95120304

Tekniskråd:

Terje Linløkken (leder) Østmarka OK tlinlokken@gmail.com 90100500
Petter Fure Oppsal orientering petterfure@hotmail.com 95446777
Grete Berntsen Måren OK grbernt@online.no 93667499

Kontrollutvalg:

Tor Valstad (leder) Oppsal orientering torvalstad@hotmail.com 98236571
Berit Danielsen Tyrving IL per.ekeberg@online.no 92090573
Bjørn Henning Grandal Tyrving IL bhg@finansavisen.no 97055029

Valgkomite:

Anna Ulvensøen (leder) Nydalens SK annaulv@msn.com 97420122
Kjersti Hov Fossum IF kjersti.hov@norkart.no 91824134
Mathias Benjaminsen Lillomarka OL mabenjam@gmail.com 93816270