Komiteer og utvalg

Det er fire råd i kretsen. Lederne for hvert av rådene samt kretsleder og nestleder utgjør styret


Rådene for 2017 har følgende sammensetning:

KART- og MILJØRÅD E-post: mveastad@online.no, aarud.er@online.no, knutb2o@yahoo.no

Martin Veastad (leder)
Knut Bjørkelo
Erlend Råheim

Nittedal OL
Kolbotn&Skimt
OK Øst

 

TEKNISK RÅD (TEK)  E-post kjersti.hov@norkart.no

Kjersti Hov (leder)
Petter Fure
Ståle Sønsterudbråten

Fossum IF
Oppsal IF Orientering
Raumar orientering 

     

TRENINGS- OG UTTAKSRÅD (TUR) E-post runescheele@gmail.com  

Rune Scheele (leder)
Hans Olav Hygen
Maiken Sandberg
Henning Spjelkavik
Eilert Åmodt

Nydalens SK
Østmarka OK
Nydalens SK
IL Tyrving
Oppsal orientering
 

     

REKRUTTERINGS- OG UTDANNINGSRÅD (RUR)  E-post bentskaug@gmail.com

Bent Erik Skaug(leder)
Katrine Bakke
Olav Eide
Silje Arntzen

Oppsal orientering
Fossum IF
Bækkelagets SK
Asker SK