Komiteer og utvalg

Det er fire råd i kretsen. Lederen for hvert av rådene samt kretsleder og nestleder utgjør styret i kretsen.
Rådene for 2022 har følgende sammensetning:

Kart- og miljøråd:

Martin Veastad (leder) Nittedal OL veastadm@gmail.com 90044431
Knut Bjørkelo Nordre Follo orientering knutb2o@yahoo.no 45476951
Per Fosser Heming orientering ressof@online.no 91141117
Jo Wiklund Nydalens SK jo.wiklund@Proactima.com 92280748

Trenings- og uttakingsråd:

Nora Skauen(leder) Tyrving IL nrskauen@gmail.com 93427653
Rune Scheele Nydalens SK runescheele@gmail.com 95120231
Øystein Bieltvedt Skeie Raumar orientering oystein.skeie@gmail.com 98476313
Arild Andresen Fossum IF aa-fossum@outlook.com 90898394

Rekrutterings- og utdanningsrådet:

Tina Kalleson (leder) Oppsal orientering tina@forskerne.net 41486639
Håvard Harstad Nordre Follo  hh@systemsoft.no 98260503
Pål Christian Ingierd Bækkelagets SK pingierd@gmail.com 91142521

Tekniskråd:

Terje Linløkken (leder) Østmarka OK tlinlokken@gmail.com 90100500
Petter Fure Oppsal orientering petterfure@hotmail.com 95446777
Grete Berntsen Måren OK grbernt@online.no 93667499

Kontrollutvalg:

Tor Valstad (leder) Oppsal orientering torvalstad@hotmail.com 98236571
Berit Danielsen Tyrving IL per.ekeberg@online.no 92090573
Bjørn Henning Grandal Tyrving IL bhg@finansavisen.no 97055029

Valgkomite:

Anna Ulvensøen (leder) Nydalens SK annaulv@msn.com 97420122
Mathias Benjaminsen Lillomarka OL mabenjam@gmail.com 93816270
Marie Hammer Iversen Østmarka OK marie.hammer.iversen@gmail.com 48214399