Kart- og Miljørådet


 

Kart- og miljørådet

Gode og lesbare kart for alle!

Utarbeidelse av orienteringskart er inne i en spennende tid, hvor våre veivalg er avgjørende for o-sportens fremtid. Ny tekniske muligheter som laserscanning og automatiserte konstruksjonsverktøy gjør at vi kan lage enda mer nøyaktige kart enn før. Samtidig må utviklingen mot stadig mer detaljerte kart stoppes blant annet fordi den truer rekrutteringen til idretten. For anleggsrådet er det viktig å gi klubbene god veiledning om de nye mulighetene, samtidig som vi forholder oss til normene som sikrer at kartene er gode og lesbare.

Godkjente kart i AOOK:


Godkjente kart de siste 10 år

Skjemaer

Arrangørseminaret 2017 - presentasjoner:

Arrangørseminaret 2016 - presentasjoner
VDG-interesser ved Martin Veastad
Naturvenlig O-sport ved Gjermund Andersen, Naturvernforbundet Oslo og Akershus
Løypelegging ved Ivar Maalen