Kart- og Miljørådet


 

Kart- og miljørådet

Gode og lesbare kart for alle!

Utarbeidelse av orienteringskart er inne i en spennende tid, hvor våre veivalg er avgjørende for o-sportens fremtid. Ny tekniske muligheter som laserscanning og automatiserte konstruksjonsverktøy gjør at vi kan lage enda mer nøyaktige kart enn før. For kart- og miljørådet er det viktig å gi klubbene god veiledning om de nye mulighetene, samtidig som vi forholder oss til normene som sikrer at kartene er gode og lesbare.

Godkjente kart i AOOK:


Godkjente kart i henhold til gjeldende kartnorm (oppdateres før hvert kretsting)

Skjemaer og informasjon