Kretsen

Organisering av kretsen

 

Akershus og Oslo Orienteringskrets ble opprettet 29. mai 2000 og er en sammenslåing av tidligere Oslo orienteringskrets og Akershus Orienteringskrets, begge stiftet 26. november 1988.

Oslo O-krets hadde sitt utspring i et distriktsutvalg i Oslo og Akershus, som ble opprettet 9. desember 1938 og senere omdannet til Stor-Oslo O-krets 13. desember 1945. Akershus O-krets hadde sitt utspring i Stor-Oslo O-krets og Romerike O-krets stiftet 12. desember 1948. 

 

KRETSKONTORET:

 

Postadresse:

0840 Oslo

Besøksadresse:

Sognsveien 73 L, 0840 Oslo

E-post:

akershus.oslo@orientering.no

 

 

Bankgiro:

1286.52.49096  og1503.09.92730

 

 

Fagkonsulent:

Dag Kolberg, mobil: 934 83 165
e-post dag.kolberg@orientering.no

 

 

 

unnamed file