Kretstreninger

Klubbsammarbeidsprosjektet for junior og senior i kretsen

 
Hovedmålet er å skape et attraktivt trenings- og konkurransemiljø i kretsen gjennom samarbeid om treningerog aktiviteter på tvers av klubbene. Inspirere juniorer og seniorer i klubbene til å fortsette med orientering gjennom å være en del av et større miljø i kretsen. Gjøre AOOK til en attraktiv og ledende orienteringsregion og med det å beholde og rekruttere junior- og seniorløpere til klubbene i kretsen. Kretsen i samarbeid med klubbene har ansatt Jon Aukrust Osmoen som trener/koordinator i 2018. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 80000,- hvor kretsen betaler halvparten og klubbene som deltar betaler halvparten
.

Åpne treninger:
Klubbene oppfordres til å legge  legge ut o-tekniske treninger som står ute over en lengre periode (minst to uker).Det legger opp til to perioder med åpne treninger: En periode fram til midten av sommerferien, og en periode fra midten av sommerferien. Dette vil administreres av treningskoordinator.Gratis for løpere fra de klubber som bidrar i kretssamarbeidet i AOOK.

Sprinttreninger i desember 2018:

Sandvika Sandvika
Pilestredet
Nordseter
Lysaker del 1 Lysaker del 2
Rikshospitalet
Godliaparken Løse postbeskrivelser

Åpne treninger i 2019: