Kretstreninger

Klubbsammarbeidsprosjektet for junior og senior i kretsen

  Sesongplan 2017
Hovedmålet er å skape et attraktivt trenings- og konkurransemiljø i kretsen gjennom samarbeid om treningerog aktiviteter på tvers av klubbene. Inspirere juniorer og seniorer i klubbene til å fortsette med orientering gjennom å være en del av et større miljø i kretsen. Gjøre AOOK til en attraktiv og ledende orienteringsregion og med det å beholde og rekruttere junior- og seniorløpere til klubbene i kretsen. Kretsen i samarbeid med klubbene har ansatt Eivind Tonna som trener/koordinator i 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 80000,- hvor kretsen betaler halvparten og klubbene som deltar betaler halvparten
.

Åpne treninger:
Klubbene oppfordres til å legge  legge ut o-tekniske treninger som står ute over en lengre periode (minst to uker).Det legger opp til to perioder med åpne treninger: En periode fram til midten av sommerferien, og en periode fra midten av sommerferien. Dette vil administreres av treningskoordinator.Gratis for løpere fra de klubber som bidrar i kretssamarbeidet i AOOK.

Åpne treninger i 2017:

Asker SK - Natt trening til 29 jan 17  Vinnulstad-natt
Østmarka - Momentrening til 1 mars 17  Moment 1   Moment 2   Moment 3
Østmarka OK - Ukas løype (fra uke 17) Klikk her
Fossum IF - Sørkedalen mellomdistanse   Tangeråsen Lang   Tangeråsen Kort
Asker til ut juni: Dikemark A   Dikemark B
Lillomarka  Jukolatrening
Nydalens SK  - Sognsvann   Sinober
Bækkelagets SK -   Sørmarka   micro 1   Micro 2   Micro 3
Raumar VM trening jr