Dokumenter fra VAOK

Maler Vest Agder

Filnavn
Anmelding av kartarbeid.docx
Anmelding av kartarbeid.pdf
arrangementevaluering 2009.pdf
arrangementevaluering.doc
Sjekkliste for TD.docx
Sjekkliste for TD.pdf
vdg-skjema_2009.doc
vdg-skjema_2009.pdf

Vest Agder 2019

Filnavn
2019 årsmøteprotokoll.pdf
2019 Kretsting og årsberetning VAOK for 2018.pdf

Vest Agder 2018

Filnavn
2018-09 Referat fra styremøte 2.pdf
2018-11 Referat fra styremøte 3.pdf
2018-12 Årsberetning VAOK -rettet2.pdf
2018-4 Referat fra styremøte nr.1 VAOK.pdf
2018_VAOK - KontaktlisteKlubber.pdf
2018_vaok Lagledermøte 2.pdf
2019-jan referat fra styremøte.pdf
Kartplan VAOK 2018-2022 (rev sept 2018).pdf

Vest Agder 2017

Filnavn
2017-05-09 Referat styremøte 1.pdf
2017-11 Referat fra styremøte 2 redigert.pdf
2017 Årsberetning.pdf
2017 Referat fra styremøte 3 jan18.pdf
2017 REFERAT terminlistemøte.pdf
2017 VAOK klubbledermøte-vår.pdf
2018-02-27 årsberetning 2017.pdf
2018-02-27 VAOK ting protokoll.pdf
Kartplan VAOK 2017-2021 (rev sept 2017).pdf

Vest Agder 2016

Filnavn
Referat lagledermøtet 16.09.2016
2017-02-15 VAOK ting protokoll.pdf
Presentasjon lagledermøtet 2016.pdf
Referat_lagledermøtet_25 05 2016.pdf
Referat styremøte 21.01.2016.pdf
referat_styremøte 26.03.2016.pdf
Sak7_Vedlegg_Anleggsrådet.pdf
Sak7_Vedlegg_Fusjon_AAOK_VAOK.pdf
Sak 7_Vedlegg_TekniskRåd.pdf
Utredningsrapport 02:2017.pdf
VAOK_Årsrapport_2016.pdf
Styremøte 14.09.2016
Referat styremøte 17.01.2017.pdf

Vest Agder 2015

Filnavn
Referat styremøte 18.11.15.pdf
Revidert rregnskap og budsjett.pdf
VAOK_aarsrapport_2015.pdf
VAOK_Årsrapport_2015_etterTinget.pdf
VAOK_Årsrapport_2015.pdf
VAOK terminliste 2016.xlsx.pdf
Vedlegg Skolesprintorientering 2015.pdf

Vest Agder 2014

Filnavn
vest-agder_kretsting_2014.pdf

Vest Agder 2013

Filnavn
narolop2013.pdf
protokoll_vaok_kretsting_arbeidsaar_2013.pdf
referat_styremote_2013-1.pdf
referat_styremote_2013-2.pdf
referat_styremote_2013-3.pdf
vest-agder_kretsting_2013.pdf

Vest Agder 2012

Filnavn
o-arena_2012.pdf
protokoll_kretsting_arbeidsaaret-2012.pdf
protokoll_v_agder_o-krets_tinget_16_febr_2012.pdf
referat_styremote_2012-1.pdf
referat_styremote_2012-2.pdf
referat_styremote_2012-3.pdf
vest-agder_kretsting_2012.doc
vest-agder_kretsting_2012.pdf

Vest Agder 2011

Filnavn
protokoll_kretsting_2011.doc
protokoll_kretsting_2011.pdf
referat_fra_styremote_i_vaok_14.6.2011.doc
referat_fra_styremote_i_vaok_1462011.pdf

Vest Agder 2010

Filnavn
kretsting2010.doc
kretsting2010.pdf
protokollvaokkretsting2010.doc
protokollvaokkretsting2010.pdf
referat_fra_mote_arrangement_11.nov_2010.doc
referat_fra_mote_arrangement_11.nov_2010.pdf
styremote15062010.doc
styremote15062010.pdf
vaok.styremote3.11.2010.doc
vaokstyremote3112010.pdf

Vest Agder 2009

Filnavn
protokoll_kretsting_2009.doc
protokoll_kretsting_2009.pdf
referat_fra_mote_arrangement_19.okt_2009.doc
referat_fra_mote_arrangement_19.okt_2009.pdf
referat_fra_mote_arrangement_9.feb_2009.doc
referat_fra_mote_arrangement_9.feb_2009.pdf
referat_fra_styremoete_i_vaok_5_11_09_2.doc
referat_fra_styremoete_i_vaok_5_11_09_2.pdf
styremote08062009.doc
styremote08062009.pdf

Vest Agder 2008

Filnavn
protokollvest-agder_kretsting2008.doc
protokollvest-agder_kretsting2008.pdf
referat_fra_mote_arrangement_11_feb_2008.doc
referat_fra_mote_arrangement_11_feb_2008.pdf
referat_fra_mote_arrangement_3.nov_2008.doc
referat_fra_mote_arrangement_3.nov_2008.pdf
Vest-Agder kretsting 2008.doc
vest-agder_kretsting_2008.pdf

Vest Agder 2007

Filnavn
innkalling-07.doc
innkalling-07.pdf
kretsting-07-ref.doc
kretsting-07-ref.pdf
protokoll_klm_2007.pdf
Referat-07-1.doc
referat-07-1.pdf
Referat fra Mote arrangement 18.okt 2007.doc
Referat fra Mote arrangement 18.okt 2007.pdf
Referat_styremoete_9_05_07.doc
referat_styremoete_9_05_07.pdf
Styremøte VAOK 15.10.07.doc
styremote_vaok_151007.pdf

Vest Agder 2006

Filnavn
Referat3011.doc
referat3011.pdf

Vest Agder gammel hjemmeside

Filnavn
Skjermbilde.JPG
Skjermdump gamle sider VAOK Treningsrådet.pdf
Skjermdump gamle VAOK side treninger.pdf
Skjermdump VAOK gamle hjemmesider hovedside.pdf
Skjermdump VAOK gamle side diverse.pdf
Skjermdump VAOK gamle side Møtereferater.pdf
Skjermdump VAOK gamle sider Kartrådet.pdf
Skjermdump VAOK gamle side teknisk råd.pdf