Veteranløpet

Veteranløpet er spesielt lagt opp for oss som har løpt en stund.

Veteranløpet har vært en fast tradisjon i Aust-Agder o-krets siden 1973. Sparebanken Sør har gitt oss vandrepokaler til klassene D35- og H40-. Nye pokaler er satt opp for perioden 2018 til 2022 og den som får flest poeng i løpet av disse 5 årene, vinner pokalen til odel og eie. Pokalene deles ut til årets vinnere hvert år, og disse beholder pokalen fram til neste års løp.

Løpere 35 år og eldre i dameklassen og 40 år og eldre i herreklassen konkurrerer om pokalene. For deltagere som fyller 35 år (damer) eller 40 år (herrer) i kalenderåret, noteres anvendt tid. Eldre deltagere får et fradrag i anvendt tid på 1 minutt for hvert år de er eldre enn dette. De resultater som da fremkommer, legges til grunn for poengberegningen. Vinneren i hver klasse får 25 poeng, nr. 2 får 24 poeng osv. ned til nr. 25, som får 1 poeng. Den løperen i hver klasse som etter 5 år har flest poeng, får pokalen i sin klasse til odel og eie. De 4 beste løpene teller. Dersom to eller flere står likt i poengsum etter 5 år, går pokalen til den som har flest førsteplasser. Står de fremdeles likt, ser man på antall andreplasser, osv.

I Eventor for Veteranløpet 2012 finner man både resultater for løpet i 2012, og adelskalenderen i Veteranløpet for 2008 til 2012.