Sparekassas pokal

Sparekassas pokal går til den klubben i som har mest og best deltagelse i årsklassene opp til 14 år i østre og midtre del av Agder-karusellen.

Det har vært konkurrert om Sparekassas rekrutteringspokal fra og med sesongen 2013.

Tidligere års sammenlagtresultater:

sparekassas pokal

Grane Arendal vant napp i Sparekassas pokal i 2020.

Statutter for Sparekassas pokal:

1. Det konkurreres om pokalen av gutter og jenter i alder t.o.m. 14 år, som representerer klubber fra Aust Agder-sonen. 
2. Det konkurreres om pokalen i nedenfornevnte klasser i alle karusell-løpa som arrangeres i østre og midtre del av Agder-karusellen.
3. Løperne kan fritt velge klasse. Samme løper teller kun i en løype på hvert løp. 
4. For klassene N1, D1 og H1 gis ett poeng til hver startende løper.
5. I klassene D2/H2 og D3/H3 får vinneren 5 poeng, deretter tildeles det 4-3-2 poeng til de neste plasseringene. Ut over dette får alle startende ett poeng. Også de som fullfører i klassene D/H4,5 og 6.
6. Den klubb som oppnår flest poeng sammenlagt i sesongen, får napp i pokalen. Hvis det er poenglikhet, får klubbene ett napp hver. Pokalen vinnes til odel og eie av den klubb som først oppnår 3 napp i den.  
7. Pokalen overrekkes hvert år under sammenlagtpremie-utdelingen for Agder-karusellen og oppbevares av den klubb som får napp i pokalen. Den klubb som har pokalen til oppbevaring er ansvarlig for dens sikkerhet.