Agder-karusellen

NB! Arrangører av løp i Agder-karusellen skal bruke denne malen når de lager innbydelse til løpet.
(Velg Fil -> Last ned -> Microsoft Word (.docx) )

Agder-karusellen er en serie av nærløp innen Agder orienteringskrets.

Innbydelser og resultater er tilgjengelig i Eventor.

Det kan arrangeres karuselløp i østre og vestre del av Agder på samme dag. Når det arrangeres karuselløp i midtre del av Agder, er det kun karuselløp der den dagen.

Klasser og løyper:
I alle karusell-løp er det fem dameklasser og fem herreklasser. I tillegg er det en klasse N1, der begge kjønn kan delta. I N1 er det ikke rangering og ikke tidtaking. Deltagerne i N1 vil stå som "deltatt" i resultatlista. Deltakere som er 10 år eller yngre kan kun delta i klasse N1 (ihht barneidrettsbestemmelsene).

Deltakere som ønsker det kan også be om å få delta uten tidtaking i andre klasser enn N1.
Da vil disse deltakerne også stå som "deltatt" i resultatlista - uten tid og uten strekktider.

Alle disse klassene er ikke aldersbestemte. 

Fra og med 2023-sesongen skal det i tillegg være aldersbestemte klasser for aldersgruppen 11 - 20 år, slik at disse kan konkurrere med sine jevnaldrende.

N-, C- og B-løypene skal sjekkes for riktig vanskelighetsgrad. Kontakt Harald Eik eller Helge Fossøy for vurdering.

Klassene skal ha følgende betegnelser og løyper i innbydelsen:

Klasse Sprint Mellom Lang
N1 Nybegynner Løype 1 Løype 1 Løype 1
H1 Nybegynner Løype 1 Løype 1 Løype 1
D1 Nybegynner Løype 1 Løype 1 Løype 1
H2 C-nivå Løype 2 Løype 2 Løype 2
D2 C-nivå Løype 2 Løype 2 Løype 2
H11-12 Løype 2 Løype 2 Løype 2
D11-12 Løype 2 Løype 2 Løype 2
H3 B-nivå Løype 3 Løype 3 Løype 3
D3 B-nivå Løype 3 Løype 3 Løype 3
H13-14 Løype 3 Løype 3 Løype 3
D13-14 Løype 3 Løype 3 Løype 3
H4 A-nivå kort Løype 4 Løype 4 Løype 4
D4 A-nivå kort Løype 4 Løype 4 Løype 4
H15-16 Løype 4 Løype 4 Løype 4
D15-16 Løype 4 Løype 4 Løype 4
H5 A-nivå lang Løype 4 Løype 5 Løype 5
D5 A-nivå lang Løype 4 Løype 5 Løype 5
H17-20 Løype 4 Løype 5 Løype 5
D17-20 Løype 4 Løype 5 Løype 5

 

Løypelengder og vanskelighetsgrad:

Det varierer med de forskjellige distansene hvilken løype de ulike klassene løper.

Løype Klasser Nivå
Stipulert vinnertid
Veiledende løypelengde
Sprint        
Løype 1 D1 og H1 N 10 min 0,7-1,5 km
Løype 2 D2, H2, H11-12 og D11-12 C 12-15 min 1-2 km
Løype 3 D3, H3, H13-14 og D13-14 B 12-15 min 1,5-2 km
Løype 4 D4, D5, H4, H5, H15-16,
D15-16, H17-20 og D17-20
A 12-15 min 2-2,5 km
Mellom        
Løype 1 D1 og H1 N Under 20 min 1-1,5 km
Løype 2 D2, H2, H11-12 og D11-12 C Under 25 min 1,5-2 km
Løype 3 D3, H3, H13-14 og D13-14 B 25 min 2-2,5 km
Løype 4 D4, H4, H15-16 og D15-16 A 30 min 2,5-3 km
Løype 5 D5, H5, H17-20 og D17-20 A 35 min 3,5-4 km
Lang        
Løype 1 D1 og H1 N Under 25 min  
Løype 2 D2, H2, H11-12 og D11-12 C Under 30 min  
Løype 3 D3, H3, H13-14 og D13-14 B 30-40 min  
Løype 4 D4, H4, H15-16 og D15-16 A 35-45 min  
Løype 5 D5, H5, H17-20 og D17-20 A 50-65 min  

Løypelengden må vurderes i forhold til terrengtypen.

Premiering:
Det er premie til alle t.o.m. 12 år ved hvert løp. Det er deltakerpremier for alle under 16 år  som har fullført et gitt antall løp. Du finner regler for det under Deltagerpremiering.

Sammenlagt-rangering:
Det er sammenlagtrangering i alle klasser og dette omfatter alle aldre. Det er 1000 poeng til klassevinneren i hvert løp og ni poeng fratrekk for hver prosent av vinnertiden man er etter vinneren. De 12 beste løpene teller. Løpere som ønsker å hevde seg sammenlagt bør derfor stille i samme klasse ved hvert løp. 

Påmelding:
Alle oppfordres til å melde seg på i Eventor på forhånd. Dette forenkler arrangementet mye og gjør at påmeldingskøen blir mye mindre.

Av hensyn til nykommere som spontant ønsker å være med er det mulig å melde seg på direkte på løpet, men alle som er vant til å delta bør melde seg på i Eventor.

Dersom man melder seg på i Eventor, men likevel ikke stiller opp på løpet, behøver man ikke å betale startkontingent.

Startordning:
Man kan starte når man vil innen angitt tidsrom, vanligvis på onsdager mellom 17.00 og 18.30. Det er ofte et lite stykke å gå fra samlingsplass til start.

Startkontingent:
Kr 50 for løpere t.o.m 16 år i alle karusell-løp. Kr 90 for løpere f.o.m. 17 år.

Det benyttes EKT. Brikke kan leies for kr 20,- Nybegynnere gratis.

Hjelp til uerfarne

På løp i Agder-karusellen er det tillatt for de som føler behov for det å få en gjennomgang av løypa før løpet sammen med en lagleder/forelder/medhjelper. Dette gjelder på alle nivåer (N, C, B, A-nivå). Det skal være kart tilgjengelig på samlingsplass for dette.

På løp i Agder-karusellen er det tillatt for foreldre/medhjelpere å skygge løpere på alle nivåer (N-, C-, B- og A-nivå).

Hensikten med å gi hjelp til uerfarne på denne måten er å bidra til at de tør å prøve seg på neste nivå. Ordningen skal ikke misbrukes.