Rapportering til Idrettsforbundet

 

Viktig informasjon til klubbene!

Nye frister for årsmøter, rapportering og søknader ble innført i 2016.

Frister for årsmøter, rapportering og søknader
Alle idrettslag i Norges Idrettsforbund må gjennomføre årsmøte og rapportere medlemsopplysninger innen gitte frister.

Årsmøte må avholdes innen 31. mars
Dersom idrettslag ikke klarer å avholde årsmøtet innen fristen kan det i særlige tilfeller søke om utsatt frist. For utsatt frist til utgangen av april kan dere søke direkte til idrettskretsen med en begrunnelse. Etter årsmøtet må nye kontaktpersoner i idrettslag og grupper registreres i SportsAdmin. Disse opplysningene synkroniseres med Brønnøysundregisteret.  

Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2016 til NIF innen 30. april 2017. Det er også et krav om at alle idrettslag skal benytte et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016. Dette kan være medlemsadministrasjon i KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Alle idrettslag må logge inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer i modulen for samordnet rapportering. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2017. Alle idrettslag vil motta en egen e-post om dette.

Les om Samordnet rapportering for 2016: her

Momskompensasjon
Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er en del av samordnet søknad og rapportering. Nytt i årets løsning er at idrettslag med brutto driftskostnader over 5 millioner kroner også vil ha mulighet til å kunne søke om momskompensasjon på varer og tjenester gjennom KlubbAdmin. 

Her er informasjonen / e-posten som gikk ut til alle idrettslag 1. februar 2017

Norges Idrettsforbunds klubbguide gir svar på viktige spørsmål om klubbdrift:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/

 

enklere_idrettslag_nyhet612.jpg

 

enklere_idrettslag.jpg