Lover og regler (NOF)

Denne siden inneholder en samling av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Idrettens lover (NIF) finner du her: Idrettens lover


Seksuell trakkasering og overgrep i idretten (link til NIF)

Ny lov for Norges Orienteringsforbund vedtatt på Forbundstinget i 2020, ser du: her

Bestemmelser om medlemskap og representasjon 2016

Konkurranseregler

Filnavn
Felles - Konkurranseregler endret etter KLM 2019.pdf
Felles - Regler for gebyr _1992_.pdf
Felles - Regler for løpsavgift 2018.pdf
Forskrifter for påmelding, avgifter, premiering og resultatservice-2020.pdf
Informasjon om utprøving klasse - og løypetilbud 2021.pdf
Nye klasser og løypenivå 2020-2021.pdf

Regler for Hovedarrangement (mesterskap mm)

Filnavn
Felles - Instruks for juryarbeide 2014.pdf
Felles - skjema for juryarbeid klage med mer 2010.pdf
Orientering - Regler for NM og HL oppdatert 2020 (1).pdf
Skiorientering - Regler for NM og HL oppdatert januar 2021.pdf

Regler om barne- og ungdomsarrangement

Filnavn
Orientering - Regler for o-troll leir _2000_.pdf
Orientering Retningslinjer HL OLL revidert 8 juni 2015.pdf

Regler om ferdsel i utmark, kartarbeid og VDG

Filnavn
Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere 20171130.pdf
Felles - Lover om ferdsel i utmark, friluft med mer.pdf
Regler for kartarbeid 2018.pdf

Andre regler og retningslinjer

Filnavn
Felles - Regler for NOFs merke, diplom og æresmedlemskap _2010_.pdf
Felles - Regler for orienteringsidrettens sponsorsamarbeid med næringslivet _2004_.pdf
Orientering - Forbudt å passere i sprint.pdf
Orientering - Særpreg for ulike distanser og anbefalte vinnertider.pdf
Orientering - Turorientering - Regler for tur-o-avgift (2012).pdf
Skiorientering - Fluorforbud 2020.pdf

Hovedsponsorer