Forbundstinget

 

Norges Orienteringsforbunds øverste organ er forbundstinget, som holdes hvert 2. år i februar/mars på det sted som forbundsstyret bestemmer.


Innkalling til forbundstinget 26. - 27. mars 2022 ser du: her

 

 


Forbundsstyret har kalt inn til digitalt ting 6. november 2020.

 

Sakspapirer forbundsting

 

Beretning

 

 

Strategidokument 2020 - 2026


Langtidsbudsjett


 

Korrigert representantfordeling forbundstinget 2020


 

Fullmaktskjema for kretsene

 

 

Du kan se innkallingen: herPraktisk informasjon:

Tingets sammensetning er beskrevet i Norges Orienteringsforbunds lover
 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget, heter det i NOFs lov. 

Kretsene dekker kostnadene for sine delegater. Det benyttes reiseutgiftsfordeling mellom kretsene (ikke diett).

Tinget er åpent for observatører. 

 

Forslag som skal behandles på tinget, må være sendt til styret senest ti uker før tinget. Det vil si før 10. januar. 

 

Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag gjøres tilgjengelig for orienteringskretser og idrettslag senest åtte uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til tinget gjøres tilgjengelig senest tre uker før tinget.
 

 

Ta kontakt med oystein.hildeskor@orientering.no om du har spørsmål.

 

 

 

Protokoller Forbundstinget

Filnavn
Protokoll forbundsting 2020 signert.pdf
Protokoll Forbundstinget 2004.pdf
Protokoll Forbundstinget 2006.pdf
Protokoll Forbundstinget 2008.pdf
Protokoll forbundstinget 2010.pdf
Protokoll forbundstinget 2012.pdf
Protokoll Forbundstinget 2014.PDF
Protokoll Forbundstinget 2016.pdf
Underskrevet protokoll Forbundsting 2018.pdf

Hovedsponsorer