Rekrutteringsturne


På NOFs ting våren 2012 ble det bestemt at en skulle satse på Strategi 2020 – som innebærer en visjon om at 1% av Norges befolkning skal løpe orientering i 2020.

Siden den beslutningen har Norges Orienteringsforbund reist på Rekrutteringsturne ut til klubber og kretser hver høst for å spre ideer og metoder for hvordan vi skal få flere o-løpere, og bli i stand til å ta vare på disse. I anledning at 2016 er Norges Idrettsforbunds ungdomsår var ungdomsdeltakelse en viktig del av turneen i 2016.

Norges Orienteringsforbund besøkte i løpet av rekrutteringsturneen i oktober 2016 10 av våre kretser og møtte representanter fra 40 klubber.

Totalt var det 350 deltakere, hvor 160 fikk innspill fra en av våre landslagsløpere under «Møt en mester», og 120 deltok på seansen «Rekruttering og utvikling». I tillegg var det egne opplegg på Sunnmøre og i Bodø, med til sammen 70 deltakere.

- Vi opplevde at det var verdifulle møter mellom klubbene og mellom klubb og forbund og at Norsk Orientering fortsatt virker motivert for 1%-visjonen som et meningsfullt mål å strekke seg etter, sier Vigdis Hobøl som har vært ansvarlig for årets Rekrutteringsturne.


Møt en mester
Trening og treningstips under «Møt en mester» er svært populært, og ungdommene fikk med seg både nyttige notater og motiverende «selfier» sammen med «mesterne» Carl Godager Kaas og Borger Melsom. Svend Sondre Frøshaug koordinerte dette opplegget i år. Det er utøvere helt ned i 12-årsalderen og mesteren legger vekt på motivasjon og utvikling fra det nivået man er. I Hordaland hadde ungdommene en liten workshop hvor de skulle besvare «spørsmålet»; hvordan få med flere? Dette var vellykket.


Rekruttering og utvikling
På årets turne har vi tydeliggjort det viktigste vi har lært om å rekruttere og beholde barn og unge i sporten og vi har spredd heftet Orienteringsglede for alle.

Dette heftet ser du: her.

Det ble også lagt vekt på temaet forenkling og at en må gjøre det enklere for flere å arrangere o-aktivitet.

Med utgangspunkt i sine erfaringer fra NTNUI deltok Linn Hokholt på årets turne. Hun presenterte noen nye ideer for rekruttering av eldre ungdom og voksne, og hvordan gi et fullverdig tilbud til disse.

Det var også gode idéutvekslinger rundt hvordan en skal rekruttere nye ressurspersoner – som er viktig for å opprettholde aktivitet over lengre tid.

Det ble også informert om mulighetene for o-aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser, og integreringskonsulent Lone Karin Brochmann inviterte til samarbeid.

Vi er også glade for at vi fikk besøkt en nyoppstartet o-gruppe, og lært litt om deres erfaringer. Å gjøre det enklest mulig å komme i gang for nye klubber er en viktig oppgave for Norsk Orientering.

Veien videre
Det er i 2016 gjennomført turne i Møre og Romsdal, Østfold, Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Trøndelag og Hordaland. Det vurderes å gjennomføre opplegg i noen flere kretser i løpet av vinteren.  

Under turneen legger forbundet vekt på at alle klubber og utøvere er på ulike nivå og at det viktigste er utvikling fra der man faktisk er. Forbundet kommer gjerne på besøk til enkeltklubber som ønsker hjelp til å komme videre med sine planer og ønsker.

To stopp på turneen ble avlyst, og det har vært færre deltakere og arrangement enn tidligere år.

Vi ønsker å finne ut om dette er et signal om at klubbene ønsker et annet konsept, eller om det har med andre forhold å gjøre

Samtidig er vi veldig åpen i for alle innspill og gode forslag til nye veier for å videreføre dialogen om strategi 2020 i Norsk Orientering.

Kontaktperson i Norges Orienteringsforbund er Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no
 

Presentasjoner fra Rekrutteringsturneene i 2015 og 2016 ser du i filarkivene nedenfor.

Det ble også gjort en evaluering etter tilbakemelding fra deltakerne etter Rekrutteringsturneen 2015. De kan du se:

her og her

 

Presentasjoner Rekrutteringsturne 2016

Filnavn
Øktplan rekrutteringsturne 2016.pdf
Rekrutteringsturne 2016_Buskerud_Sturla.pdf
Rekrutteringsturne 2016_fellesdel.pdf
Rekrutteringsturne 2016 MR kretspresentasjon.pdf
Rekrutteringsturne 2016_temainnlegg_LH.pdf
Rekrutteringsturnéen_Agder_Vegårshei.pdf

Presentasjoner Rekrutteringsturne 2015

Filnavn
Freidig _Hvordan beholde barn og ungdom i o-idretten.pdf
Hedrum olag 4nov.pdf
møt en mester EA.pdf
Øktplan Rekruteringsturneen NOF.pdf
Rekruttere og beholde 2015_Nord-Trøndelag.pdf
Rekruttere og beholde 2015.pdf
Rekrutteringsturne 2015 innlegg Asker SK.pdf
Rekrutteringsturneen 2015_AOOK innlegg Østmarka.pdf
Rekrutteringsturneén H K Kvarme 2015 NOF.PDF
Rekrutteringsturne Suksesshistore i Sandnes IL.pdf
SSK-Tolga 27102015.pdf
Steinkjer OK presentasjon 2015.pdf
TIF Viking.pdf
Trening og rekruttering i Freidig - Rekrutteringsturneen Bodø 2015.pdf

Generalsponsor

Hovedsponsorer